Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Narada służbowa kadry kierowniczej służb logistycznych Policji

W dniach 6 - 7 maja 2014 r. w Warszawie odbyła się narada służbowa kadry kierowniczej służb logistycznych Policji. W spotkaniu udział wzięli: Pani Joanna Faryna-Wielowieyska, doradca w Gabinecie Politycznym MSW, Pani Renata Czyżak, Zastępca Dyrektora Departamentu Nadzoru MSW, Pan Michał Szczepański, radca Ministra w Departamencie Nadzoru MSW, kierownictwo Komendy Głównej Policji, Zastępcy Komendantów Wojewódzkich/Stołecznego Policji, Szkół Policyjnych oraz Naczelnicy właściwi ds. inwestycji i remontów.

Narada służbowa poświecona została najistotniejszym kwestiom związanym z realizowanymi przez służby logistyczne przedsięwzięciami, w szczególności dotyczącymi zakresu działalności inwestycyjno – remontowej, w tym zadań zawartych w Programie Standaryzacji Komend i Komisariatów Policji oraz zaopatrywania jednostek Policji w wybrany sprzęt, wyposażenie uzbrojenia, techniki policyjnej, transportu.

Ważnym aspektem tej narady było wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, który zaprezentował zgromadzonym aplikację do wsparcia koordynacji i monitorowania Programu Standaryzacji Komend i Komisariatów Policji.

Spotkanie to posłużyło również wymianie doświadczeń w obszarze zadań realizowanych ze środków pochodzących z funduszy unijnych i innych źródeł zagranicznych. Ponadto, omówione zostały zagadnienia związane ze zmianami w prawie zamówień publicznych, nowelizacji ustawy o Policji w zakresie zwolnień lekarskich policjantów oraz stanu realizacji prac związanych z wdrażaniem Systemu Wspomagania Obsługi Policji.

Powrót na górę strony
Polska Policja