Kierownictwo

Kierownictwo Biura Logistyki Policji

Kierownictwo Biura

Dyrektor Biura Logistyki Policji Komendy Głównej Policji

mł. insp. Andrzej KROPIWIEC

Zastępca Dyrektora Biura Logistyki Policji Komendy Głównej Policji

insp. Katarzyna ANIOŁ – OLEJNIK

Zastępca Dyrektora Biura Logistyki Policji Komendy Głównej Policji

insp. Mariusz ŻURAWSKI

 

Komórki organizacyjne:

 

Wydział Koordynacji Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami BLP KGP
 

Naczelnik: Piotr KUŹMIŃSKI
Zastępca Naczelnika: Katarzyna ZALEWSKA

 

Wydział Koordynacji Gospodarki Uzbrojeniem i Techniką Policyjną BLP KGP


p.o. Naczelnik: podinsp. Marcin POSIEWKA
p.o. Zastęca Naczelnika: podinsp. Tomasz LEWANDOWSKI

 

Wydział Koordynacji Gospodarki Kwatermistrzowskiej BLP KGP


Naczelnik: kom. Krzysztof BŁESZNOWSKI
Radca: podinsp. Edyta SZWED

 

Wydział Koordynacji Gospodarki Transportowej BLP KGP


Naczelnik: mł. insp. Piotr DOWHAN
Zastępca Naczelnika:  podinsp. Maciej KRZESZOWIEC
Radca: kom. Wojciech STRADOMSKI

 

Wydział Inwestycji i Remontów KGP BLP KGP


Naczelnik: Rafał KUŹMA
Zastępca Naczelnika:

 

Wydział Administracyjno-Gospodarczy KGP BLP KGP


Naczelnik: nadkom. Adam RAFAŁOWICZ
Zastępca Naczelnika: podinsp. Mariusz HOJKA

 

Wydział Analityczno-Koordynacyjny BLP KGP


Naczelnik: mł. insp. Beata SZADKOWSKA
Zastępca Naczelnika: kom. Karolina KARWOWSKA
Radca: mł. insp. Bogusław PAŃCZYK

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót na górę strony
Polska Policja