Kontakt - Policja.pl

Biuro Logistyki Policji Komendy Głównej Policji

ul. Domaniewska 36/38
02-542 Warszawa

Sekretariat Dyrektora BLP KGP

tel. 022 60 118 65
fax. 022 60 118 74
e-mail: blpkgp@policja.gov.pl

Sekretariat Zastępców Dyrektora BLP KGP

tel. 022 60 132 05
fax. 022 60 125 36
e-mail: zdblpkgp@policja.gov.pl

Wydział Koordynacji Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami

Naczelnik: Piotr KUŹMIŃSKI
Z-ca Naczelnika:
Katarzyna ZALEWSKA
tel. + 48 22 60 124 31
fax + 48 22 60 118 68
e-mail: sekretariatwkiign@policja.gov.pl

Wydział Koordynacji Gospodarki Uzbrojeniem i Techniką Policyjną 

p.o. Naczelnik: podinsp. Marcin POSIEWKA
p.o. Z-ca Naczelnika: podinsp. Tomasz LEWANDOWSKI
tel. + 48 22 60 131 85
fax + 48 22 60 118 46
e-mail: sekretariat.wkguitp@policja.gov.pl

Wydział Koordynacji Gospodarki Kwatermistrzowskiej 

Naczelnik: kom. Krzysztof BŁESZNOWSKI
Z-ca Naczelnika: podinsp. Edyta SZWED
tel. + 48 22 60 123 16
fax + 48 22 60 130 59
e-mail: kwatermistrzblp@policja.gov.pl

Wydział Koordynacji Gospodarki Transportowej

Naczelnik: mł. insp. Piotr DOWHAN
Z-ca Naczelnika:  podinsp. Maciej KRZESZOWIEC
tel. + 48 22 60 118 44
fax + 48 22 60 131-26
e-mail: sek.wkgt@policja.gov.pl

Wydział Inwestycji i Remontów KGP

Naczelnik: Rafał KUŹMA
tel. + 48 22 60 128 81
fax + 48 22 60 118 50
e-mail: wirblp@policja.gov.pl

Wydział Administracyjno-Gospodarczy KGP

Naczelnik: nadkom. Adam RAFAŁOWICZ
Z-ca Naczelnika: podinsp. Mariusz HOJKA

tel. + 48 22 60 131 15
fax + 48 22 60 119 07
e-mail: sekretariatwag@policja.gov.pl

Wydział Analityczno-Koordynacyjny KGP

Naczelnik: mł. insp. Beata SZADKOWSKA
tel. + 48 22 60 119 98
fax + 48 22 60 134 73
e-mail: wakblp@policja.gov.pl

Powrót na górę strony
Polska Policja