Kierownictwo i struktura

Policja.pl

Kierownictwo i struktura

Dyrektor
Biura Ruchu Drogowego

insp. Piotr Owsiewski

 

Z-ca Dyrektora
Biura Ruchu Drogowego

mł. insp. Robert Koźlak

 

Naczelnik
Wydziału Nadzoru i Profilaktyki

mł. insp. Agnieszka Sałkowska

 

Naczelnik
Wydziału Opiniodawczo-Analitycznego

insp. Leszek Jankowski

 

 

Struktura Biura Ruchu Drogowego

 

Struktura Biura Ruchu Drogowego

Powrót na górę strony