Kontakt - Policja.pl

Policja.pl

Kontakt

Dyrektor
Biura Ruchu Drogowego

insp. Robert Koźlak

tel. (47) 72-152-80
fax. (47) 72-135-92
e-mail: brd@policja.gov.pl

 

Zastępca Dyrektora
Biura Ruchu Drogowego

insp. Krzysztof Dymura

tel. (47) 72-152-80
fax. (47) 72-135-92
e-mail: brd@policja.gov.pl

 

 

Naczelnik
Wydziału Nadzoru i Profilaktyki

mł. insp. Agnieszka Sałkowska

tel. (47) 72-131-20
fax. (47) 72-120-47
e-mail: wnip.brd@policja.gov.pl

 

Naczelnik
Wydziału Opiniodawczo-Analitycznego

insp. Leszek Jankowski

tel. (47) 72-131-20
fax. (47) 72-120-47
e-mail: woa.brd@policja.gov.pl

 

Radca Wydziału Opiniodawczo-Analitycznego

insp. Leszek Jankowski

tel. (22) 60-152-80
fax. (22) 60-135-92

e-mail: brd@policja.gov.pl

 

Zespół Ogólny

fax. (47) 72-135-92
e-mail: zo.brd@policja.gov.pl

 

Kancelaria

tel. (47) 72-152-80
fax. (47) 72-135-92
e-mail: zo.brd@policja.gov.pl

Powrót na górę strony