* Statystyki

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym - w ujęciu miesięcznym

STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM W PAŹDZIERNIKU 2009 r.

Z danych wstępnych nadesłanych do Wydziału Profilaktyki i Analiz Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wynika, że w październiku 2009 roku doszło do:

  • 4 262 wypadków drogowych (mniej o 431, w stosunku do października 2008r.), w których
  • 5 213 osób odniosło obrażenia ciała (mniej o 572)
  • 466 osób poniosło  śmierć (mniej o 105)

zgłoszono:

    37 340 kolizji (więcej o 926)

 STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM W OKRESIE OD STYCZNIA DO  PAŹDZIERNIKA 2009 r.

W okresie od stycznia do października 2009 roku odnotowano: 

  • 36 797 wypadków drogowych (mniej o 4 150 w  stosunku do analogicznego okresu 2008r.), w których
  • 47 101 osób odniosło obrażenia ciała (mniej o 5 178)
  • 3 739   osób poniosło śmierć (mniej o 699)

zgłoszono:

  • 315 897 kolizji (więcej o 787)

Szczegółowe dane dotyczące stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym w ujęciu miesięcznym:
 

2006     

lipiec                                                      
sierpień
wrzesień             
październik
listopad
grudzień

2007

styczeń 
luty 
marzec
kwiecień
maj   
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień

2008

styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień

2009

styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik

Powrót na górę strony