Wypadki drogowe

WYPADKI DROGOWE W 2003 R.

W 2003 roku zaistniało 51.078 wypadków drogowych, w których zginęło 5.640 osób, a 63.900 zostało rannych. Wporównaniu do roku ubiegłego odnotowano:

- mniej wypadków o 2.481, tj. -4,6% ,
- mniej zabitych o 187, tj. –3,2%,
- mniej rannych o 3.598 tj. –5,3%

Poniższa tabela przedstawia liczby wypadków drogowych oraz ich skutki wposzczególnych województwach w 2003 r w porównaniu z 2002 rokiem.

Województwa
Wypadki
Zabici
Ranni
2003
2002
2003
2002
2003
2002
Dolnośląskie
2.960
3.242
374
393
3.544
3.974
Kujawsko – pomorskie
2.495
2.626
290
320
3.123
3.343
Lubelskie
2.644
3.043
336
354
3.372
3.954
Lubuskie
788
799
180
177
1.055
1.083
Łódzkie
4.628
4.631
493
509
5.562
5.543
Podlaskie
1.361
1.452
215
209
1.742
1.877
Małopolskie
4.973
5.286
365
375
6.373
6.820
Mazowieckie
3.346
3.794
565
696
4.202
4.713
Opolskie
1.348
1.366
163
141
1.725
1.756
Podkarpackie
2.229
2.250
250
223
2.726
2.746
Pomorskie
3.262
3.682
276
285
4.362
4.894
Śląskie
6.379
6.421
513
513
7.814
7.930
Świętokrzyskie
2.171
2.209
242
292
2.719
2.708
Warmińsko-mazurskie
1.907
1.787
270
251
2.492
2.314
Wielkopolskie
5.071
5.362
525
520
6.495
7.079
Zachodniopomorskie
2.057
2.179
243
250
2.551
2.715
Komenda Stołeczna Policji*
3.459
3.430
340
319
4.043
4.049
O g ó ł e m
51.078
53.559
5.640
5.827
63.900
67.498

* KSP wraz z podległymi Komendami Powiatowymi Policji

II. Rytm wypadków drogowych w 2003 roku.


W 2003 roku najwięcej wypadków zaistniało w październiku 4.939 (tj. 9,7% ogólnej liczby), najmniej odnotowano w lutym 2.777 (tj. 5,4% ogólnej liczby). W roku ubiegłym najwięcej wypadków miało miejsce również wpaździerniku 5.479 (tj. 10,2% ogólnej liczby).

Analizując występowanie wypadków drogowych w zależności od dnia tygodnia stwierdzono, że ich nasilenie następuje w piątki. W 2003 roku w piątki w 8.574 wypadkach zginęło 961 osób, a rannych zostało 10.421 osób.

W ciągu dnia najniebezpieczniejsze są godziny od 15 do 20. W godzinach tych miało miejsce 18.015 wypadków (tj.35,2% ogólnej liczby). Najmniej wypadków wydarzyło się w godzinach nocnych pomiędzy północą, a godziną piątą rano.

Poniższa tabela przedstawia wypadki drogowe i ich skutki w rozbiciu na poszczególne miesiące w porównaniu z rokiem 2002.

Miesiące

Wypadki
Zabici
Ranni
2003
2002
2003
2002
2003
2002
Styczeń
3.501
2.786
383
310
4.334
3.421
Luty
2.777
3.823
246
433
3.502
4.711
Marzec
3.065
3.947
349
432
3.865
4.924
Kwiecień
3.516
3.951
360
396
4.426
5.052
Maj
4.600
5.008
415
467
5.750
6.385
Czerwiec
4.922
5.078
483
491
6.227
6.572
Lipiec
4.924
4.893
564
517
6.435
6.468
Sierpień
4.915
5.034
555
561
6.419
6.679
Wrzesień
4.871
4.926
573
516
5.996
6.202
Październik
4.939
5.479
625
662
6.028
6.696
Listopad
4.363
4.612
541
554
5.295
5.551
Grudzień
4.685
4..022
546
488
5.623
4.837
R a z e m.
51.078
53.559
5.640
5.827
63.900
67.498

Tendencja wypadków w badanym okresie.


Miesiące

Wypadki
Zabici
Ranni
2003
2002=100%
2003
2002=100%
2003
2002=100%
Styczeń
3.501
125,7
383
123,5
4.334
126,7
Luty
2.777
72,6
246
56,8
3.502
74,3
Marzec
3.065
77,6
349
80,8
3.865
78,5
Kwiecień
3.516
89,0
360
90,9
4.426
87,6
Maj
4.600
91,8
415
88,9
5.750
90,0
Czerwiec
4.922
96,9
483
98,4
6.227
94,7
Lipiec
4.924
100,6
564
109,1
6.435
99,5
Sierpień
4.915
97,6
555
98,9
6.419
96,1
Wrzesień
4.871
98,9
573
111,0
5.996
96,7
Październik
4.939
90,1
625
94,4
6.028
90,0
Listopad
4.363
94,6
541
97,6
5.295
95,4
Grudzień
4.685
116,5
546
111,9
5.623
116,2
R a z e m
51.078
95,4
5.640
96,8
63.900
94,7


III. Rodzaje wypadków.


Najczęstszym rodzajem wypadku było zderzenie się pojazdów w ruchu. W2003 roku zaistniało 23.287 wypadków tego typu, co stanowiło 45,6% wszystkich. Pociągnęły one za sobą również najwięcej ofiar śmiertelnych, bo 2.331 (41.4% ogółu zabitych) oraz 32.928 osób rannych (51,5 % wszystkich rannych).

Następnym, najczęściej występującym rodzajem wypadku, było „najechanie na pieszego”. Takich zdarzeń w 2003 roku było 17.002 (33,3%), w ich wyniku zginęło 1.859 osób (33,0%), a 16.252 zostały ranne (25,4%).

Wypadki drogowe według rodzaju zdarzenia i ich skutki.


Rodzaj zdarzenia
Wypadki
Zabici
Ranni
2003
2002
2003
2003
2003
2002
Zderzenie się pojazdów w ruchu
23.287
24.118
2.331
2.367
32.928
34463
Najechanie na Pieszego
17.002
18.703
1.859
1.858
16.252
18089

Unieruchomiony pojazd

615
634
47
53
795
807

Drzewo, słup, inny obiekt drogowy

5.530
5.653
1.041
909
7.834
8187
Zaporę kolejową
4
3
0
1
4
6
Dziurę, wybój, garb
57
48
3
2
66
58
Zwierzę
102
118
3
2
139
156
Wywrócenie się pojazdu
2.483
2.804
210
224
3.462
3937
Wypadek z pasażerem
620
605
44
46
788
804
Inne
1.375
1.317
102
111
1.631
1589


IV. Sprawcy wypadków drogowych. Kierujący pojazdami.


Większość wypadków spowodowali kierujący pojazdami. W 2003 roku byli oni sprawcami 41.370 wypadków (co daje 81% ogółu), w wyniku tych zdarzeń śmierć poniosły 4.382 osoby, a 54.835 zostało rannych. Głównymi przyczynami wypadków było: niedostosowanie prędkości do warunków ruchu (11.265 wypadków), nieprzestrzeganie pierwszeństwa przejazdu (9.937 wypadków), nieprawidłowe wykonywanie takich manewrów jak: wyprzedzanie, omijanie, wymijanie (4.936 wypadków).


Przyczyny wypadków spowodowanych przez kierujących

Przyczyny wypadku
Wypadki
Zabici
Ranni
2003
2002
2003
2002
2003
2002

Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu

11.265
11.905
1.650
1.755
16.407
17.629

Nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu

9.937
10.265
629
602
13.626
14.241
Nieprawidłowe Wyprzedzanie
3.041
3.124
402
387
4.329
4.536
Omijanie
1.089
1.259
124
117
1.228
1.395
Wymijanie
806
810
115
111
1.119
1.149

Przejeżdżanie przejść dla pieszych

3.410
4.014
177
188
3.527
4.125
Skręcanie
1.803
1.817
124
124
2.178
2.164

Zatrzymywanie postój pojazdu

37
31
2
2
51
44
Cofanie
779
758
18
27
805
790

Jazda po niewłaściwej stronie drogi

1.160
1.244
236
251
1.668
1.804
Wjazd przy czerwonym świetle
594
637
26
25
807
888

Nieprzestrzeganie innych znaków i sygnałów

139
128
14
7
185
175

Niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami

1.768
1.911
58
69
2.373
2.571
Gwałtowne hamowanie
133
131
6
7
173
178
Jazda bez wymaganego oświetlenia
173
165
46
36
172
163
Zmęczenie, zaśnięcie
440
497
98
106
656
729

Ograniczenie sprawności motorycznej

590
577
56
66
772
727


IV a. Sprawcy wypadków. Piesi.


Kolejną grupą sprawców wypadków drogowych są piesi. W 2003 roku spowodowali oni 8.446 wypadków, w wyniku tych zdarzeń śmierć poniosły 1.064 osoby, a rannych zostało 7.664 uczestników ruchu. Najczęstsze przyczyny to: nieostrożne wejście na jezdnię 4.703 wypadki tj. 55,7% wszystkich spowodowanych przez pieszych; następnie nieprawidłowe przekraczanie jezdni – 1.120 wypadków oraz przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym – 649 wypadków.


Przyczyny wypadków spowodowanych przez pieszych.


Przyczyny wypadków
Wypadki
Zabici
Ranni
2003
2002
2003
2002
2003
2002
Stanie na jezdni, leżenie
375
386
177
161
204
240

Chodzenie nieprawidłową stroną jezdni

304
354
77
88
243
290

Wejście na jezdnie przy czerwonym świetle

570
612
35
39
555
596
Nieostrożne wejście na jezdnię

Przed jadącym pojazdem

3.836
4.232
482
545
3.497
3.845

Zza pojazdu, przeszkody

867
906
54
54
837
882
Nieprawidłowe przekraczanie jezdni

Zatrzymywanie, cofanie

68
77
7
7
61
71
Przebieganie
1.052
1.008
69
80
1.009
951

Przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym

649
782
85
104
585
701
Chodzenie po torowisku
24
20
9
7
16
13
Wskakiwanie do pojazdu w ruchu
17
31
3
3
15
28
Dzieci do lat 7 Zabawa na jezdni
18
19
1
0
18
19

Wtargnięcie na jezdnię

393
453
18
10
382
449


IV b. Sprawcy wypadków. Pasażerowie.


Najmniej liczną grupą sprawców wypadków są pasażerowie. W 2003 roku spowodowali oni 126 wypadków, pociągnęły one za sobą 8 osób zabitych i 129 rannych.

V. Nietrzeźwi sprawcy wypadków drogowych.


Elementem, który w dalszym ciągu ma ogromny wpływ na bezpieczeństwo na drogach jest alkohol. Uczestnicy ruchu będący pod działaniem alkoholu spowodowali w 2003 roku 5.800 wypadków, co stanowi 11,4% ogółu.

W porównaniu do roku ubiegłego odnotowano o 777 wypadków mniej (tj. –11,8%) .

Tabela przedstawia liczbę wypadków i ich skutki spowodowane przez nietrzeźwych uczestników ruchu.


Nietrzeźwość uczestników zdarzenia

Wypadki
Zabici
Ranni
2003
2002
2003
2002
2003
2002
Z winy kierującego
3.913
4.460
495
568
5.268
6.118
Z winy pieszego
1.737
1.971
191
215
1.611
1.822

Z winy pasażera

26
19
0
3
30
18
Z innych przyczyn
78
75
14
9
89
80
Współwina uczestników ruchu
46
52
11
14
39
42

Najliczniejszą grupę nietrzeźwych sprawców wypadków stanowią kierujący pojazdami. W odniesieniu do ogólnej liczby wypadków spowodowanych przez kierujących w analizowanym okresie, nietrzeźwi stanowili 9,5%.

Główne przyczyny wypadków spowodowanych przez nietrzeźwych kierujących.

Przyczyny wypadku
Wypadki
Zabici
Ranni
2003
2002
2003
2002
2003
2002

Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu

1.525
1.852
238
286
2.233
2.797

Nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu

447
517
40
34
598
680
Nieprawidłowe

Wyprzedzanie

167
186
23
28
229
246
Omijanie
116
126
18
13
127
145
Wymijanie
112
113
10
22
165
175

Nieprawidłowe przejeżdżanie przejść dla pieszych

66
80
7
6
69
82

Jazda po niewłaściwej stronie drogi

224
284
34
41
314
412


W porównaniu z 2002 rokiem stwierdzono wzrost liczby ujawnionych kierujących pojazdami pod wpływem alkoholu ( w stanie po użyciu oraz wstanie nietrzeźwości) o10.100 osób.


Liczba ujawnionych osób
Styczeń-grudzień 2002 r - art.87§ §1 i 2 KW oraz art.178a §§1 i 2 KK
157.218
Styczeń-grudzień 2003 r - art.87§§ 1 i 2 KW oraz art.178a §§1 i 2 KK
167.318


VI. Udział cudzoziemców w wypadkach drogowych.Od stycznia do grudnia 2003 roku cudzoziemcy uczestniczyli w 1.603 wypadkach drogowych, ich skutkiem była śmierć 360 osób i rany odniesione przez 2.401 uczestników ruchu.

W roku 2003 do jednostek Policji zgłoszono 367.700 kolizji drogowych, które pociągnęły za sobą wyłącznie straty materialne. W porównaniu z rokiem ubiegłym, kiedy zanotowano 358.807 kolizji, nastąpił wzrost o 2,5%.
Powrót na górę strony