Wypadki drogowe

WYPADKI DROGOWE W 2002 R.

W okresie styczeń-grudzień 2002 roku zaistniało 53.559 wypadków drogowych, w których zginęło 5.827 osób, a 67.498 zostało rannych. Wporównaniu do roku ubiegłego odnotowano :

- mniej wypadków o 240, tj. –0,4% ,
- więcej zabitych o 293,tj. +5,3%,
- mniej rannych o 696, tj. -1%

Poniższa tabela przedstawia liczby wypadków drogowych oraz ich skutki wposzczególnych województwach w 2002 r w porównaniu z 2001rokiem.


Województwa
Wypadki
Zabici
Ranni
2002
2001
2002
2001
2002
2001
Dolnośląskie
3.242
3.552
393
377
3.974
4.395
Kujawsko – pomorskie
2.626
2.665
320
311
3.343
3.349
Lubelskie
3.043
2.705
354
358
3.954
3.459
Lubuskie
799
801
177
145
1.083
1.070
Łódzkie
4.631
4.814
509
452
5.543
5.901
Podlaskie
1.452
1.407
209
185
1.877
1.723
Małopolskie
5.286
5.237
375
384
6.820
6.814
Mazowieckie
3.794
5.137
696
775
4.713
6.489
Opolskie
1.366
1.440
141
149
1.756
1.944
Podkarpackie
2.250
2.294
223
246
2.746
2.855
Pomorskie
3.682
3.569
285
328
4.894
4.565
Śląskie
6.421
6.496
513
457
7.930
8.218
Świętokrzyskie
2.209
2.208
292
220
2.708
2.855
Warmińsko-mazurskie
1.787
1.849
251
277
2.314
2.384
Wielkopolskie
5.362
5.364
520
495
7.079
7.012
Zachodniopomorskie
2.179
2.174
250
250
2.715
2.763
Komenda Stołeczna Policji*
3.430
2.087
319
125
4.049
2.398
O g ó ł e m
53.559
53.799
5.827
5.534
67.498
68.194


II. Rytm wypadków drogowych w 2002 roku.


W 2002 roku najwięcej wypadków zaistniało w październiku 5.479 (tj. 10,2% ogólnej liczby), najmniej odnotowano w styczniu 2.786 (tj. 5,9% ogólnej liczby).W roku ubiegłym najwięcej wypadków miało miejsce również wpaździerniku 5.525 (tj. 10,3% ogólnej liczby).

Analizując występowanie wypadków drogowych w zależności od dnia tygodnia stwierdzono, że ich nasilenie następuje w piątki. W 2002 roku w piątkiw8.656 wypadkach zginęło 898 osób, a ranne zostały 10.724 osoby.

W ciągu dnia najniebezpieczniejsze są godziny od 15 do 20. W godzinach tych miało miejsce 18.857 wypadków (tj.35,5% ogólnej liczby). Najmniej wypadków wydarzyło się w godzinach nocnych pomiędzy północą, a godziną piątą rano.

Poniższa tabela przedstawia wypadki drogowe i ich skutki w rozbiciu na poszczególne miesiące w porównaniu z rokiem 2001.


Miesiące
Wypadki
Zabici
Ranni
2002
2001
2002
2001
2002
2001
Styczeń
2.786
3.585
310
389
3.421
4.459
Luty
3.823
3.174
433
327
4.711
3.913
Marzec
3.947
3.804
432
370
4.924
4.772
Kwiecień
3.951
4.005
396
377
5.052
5.168
Maj
5.008
4.689
467
377
6.385
5.901
Czerwiec
5.078
5.004
491
472
6.572
6.565
Lipiec
4.893
5.068
517
542
6.468
6.816
Sierpień
5.034
5.272
561
515
6.679
6.872
Wrzesień
4.926
4.965
516
577
6.202
6.432
Październik
5.479
5.525
662
674
6.696
6.736
Listopad
4.612
5.001
554
553
5.551
5.951
Grudzień
4.022
3.707
488
361
4.837
4.609
R a z e m.
53.559
53.799
5.827
5.534
67.498
68.194


Tendencja wypadków w badanym okresie.


MIESIĄC
Wypadki
Zabici
Ranni
2002
2001=100%
2002
2001=100%
2002
2001=100%
Styczeń
2.786
77,7
310
79,7
3.421
76,7
Luty
3.823
120,4
433
132,4
4.711
120,4
Marzec
3.947
103,6
432
116,7
4.924
103,2
Kwiecień
3.951
98,6
396
105,0
5.052
97,7
Maj
5.008
106,8
467
123,9
6.385
108,2
Czerwiec
5.078
101,5
491
104,0
6.572
100,1
Lipiec
4.893
96,5
517
95,4
6.468
94,9
Sierpień
5.034
95,5
561
108,9
6.679
97,2
Wrzesień
4.926
99,2
516
89,4
6.202
96,4
Październik
5.479
99,2
662
98,2
6.696
99,4
Listopad
4.612
92,2
554
100,2
5.551
93,3
Grudzień
4.022
108,5
488
135,2
4.837
104,9
R a z e m
53.559
99,5
5.827
105,3
67.498
98,9


III. Rodzaje wypadków.


Najczęstszym rodzajem wypadku było zderzenie się pojazdów w ruchu. W2002 roku zaistniało 24.118 wypadków tego typu, co stanowiło 45,1% wszystkich. Pociągnęły one za sobą również najwięcej ofiar śmiertelnych, bo 2.367 (40,6% ogółu zabitych) oraz 34.463 osoby ranne (51,1 % wszystkich rannych.

Następnym, najczęściej występującym rodzajem wypadku, było „najechanie na pieszego”. Takich zdarzeń w 2002 roku było 18.074 (33,7%), w ich wyniku zginęło 1.941 osób (33,3%), a 17.346 zostało rannych (25,7%).


Wypadki drogowe według rodzaju zdarzenia i ich skutki.


Rodzaj zdarzenia
Wypadki
Zabici
Ranni
2002
2001
2002
2001
2002
2001
Zderzenie się pojazdów w ruchu
24.118
24.227
2.367
2.332
34.463
34.886
Najechanie na
Pieszego
18.074
18.703
1.941
1.858
17.346
18.089
Unieruchomiony pojazd
665
634
68
53
872
807
Drzewo, słup, inny obiekt drogowy
5.806
5.653
1.060
909
8.263
8.187
Zaporę kolejową
10
3
0
1
12
6
Dziurę, wybój, garb
64
48
6
2
89
58
Zwierzę
96
118
4
2
122
156
Wywrócenie się pojazdu
2.804
2.493
224
226
3.937
3.610
Wypadek z pasażerem
605
557
46
43
804
712
Inne
1.317
1.362
111
108
1.589
1.682


IV. Sprawcy wypadków drogowych. Kierujący pojazdami.


Większość wypadków spowodowali kierujący pojazdami. W 2002 roku byli oni sprawcami 43.066 wypadków (co daje 80,4% ogółu), w wyniku tych zdarzeń śmierć poniosło 4.470 osób, a 57.670 zostało rannych. Głównymi przyczynami wypadków było: niedostosowanie prędkości do warunków ruchu (11.905 wypadków), nieprzestrzeganie pierwszeństwa przejazdu (10.265 wypadków), nieprawidłowe wykonywanie takich manewrów jak: wyprzedzanie, omijanie, wymijanie (5.207 wypadków).

Przyczyny wypadków spowodowanych przez kierujących


Przyczyny wypadku
Wypadki
Zabici
Ranni
2002
2001
2002
2001
2002
2001
Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu
11.905
12.117
1.755
1.711
17.629
18.233
Nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu
10.265
9.915
602
567
14.241
13.755
Nieprawidłowe
Wyprzedzanie
3.221
3.124
445
387
4.616
4.536
Omijanie
1.162
1.259
136
117
1.272
1.395
Wymijanie
824
810
145
111
1.215
1.149
Przejeżdżanie przejść dla pieszych
3.660
4.014
177
188
3.782
4.125
Skręcanie
1.842
1.817
111
124
2.207
2.164
Zatrzymywanie postój pojazdu
40
31
3
2
50
44
Cofanie
820
758
25
27
863
790
Jazda po niewłaściwej stronie drogi
1.244
1.275
251
225
1.804
1.906
Wjazd przy czerwonym świetle
637
586
25
30
888
842
Nieprzestrzeganie innych znaków i sygnałów
128
124
7
18
175
147
Niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami
1.911
1.960
69
57
2.571
26.36
Gwałtowne hamowanie
131
146
7
6
178
202
Jazda bez wymaganego oświetlenia
165
175
36
28
163
193
Zmęczenie, zaśnięcie
497
536
106
111
729
763
Ograniczenie sprawności motorycznej
577
521
66
57
727
706


IV a. Sprawcy wypadków. Piesi.

Kolejną grupą sprawców wypadków drogowych są piesi. W 2002 roku spowodowali oni 9.159 wypadków, w wyniku tych zdarzeń śmierć poniosło 1.138 osób, a rannych zostało 8.328 uczestników ruchu. Najczęstsze przyczyny to: nieostrożne wejście na jezdnię 5.138 wypadków tj. 56,1% wszystkich spowodowanych przez pieszych; następnie nieprawidłowe przekraczanie jezdni – 1.085 wypadków oraz przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym – 782 wypadki.

Przyczyny wypadków spowodowanych przez pieszych.

Przyczyny wypadków
Wypadki
Zabici
Ranni
2002
2001
2002
2001
2002
2001
Stanie na jezdni, leżenie
386
401
161
180
240
239
Chodzenie nieprawidłową stroną jezdni
354
343
88
80
290
284
Wejście na jezdnie przy czerwonym świetle
612
559
39
30
596
543
Nieostrożne wejście na jezdnię
Przed jadącym pojazdem
4.232
4.358
545
477
3.845
4.025
Zza pojazdu, przeszkody
906
1004
54
59
882
986
Nieprawidłowe przekraczanie jezdni
Zatrzymywanie, cofanie
77
74
7
7
71
70
Przebieganie
1.008
1.091
80
71
951
1.052
Przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym
782
817
104
75
701
784
Chodzenie po torowisku
20
15
7
5
13
10
Wskakiwanie do pojazdu w ruchu
31
22
3
7
28
17
Dzieci do lat 7 Zabawa na jezdni
19
21
0
0
19
21
Wtargnięcie na jezdnię
453
539
10
15
449
539


IV b. Sprawcy wypadków. Pasażerowie.

Najmniej liczną grupą sprawców wypadków są pasażerowie. W 2002 roku spowodowali oni 124 wypadki, pociągnęły one za sobą 13 osób zabitych i 116 rannych.


V. Nietrzeźwi sprawcy wypadków drogowych.

Elementem, który w dalszym ciągu ma ogromny wpływ na bezpieczeństwo na drogach jest alkohol. Nietrzeźwi uczestnicy ruchu spowodowali w 2002 roku 6.577 wypadków, co stanowi 12,3% ogółu.

W porównaniu do roku ubiegłego odnotowano o 347 wypadków więcej (tj. +5,6%) .

Tabela przedstawia liczbę wypadków i ich skutki spowodowane przez nietrzeźwych uczestników ruchu.


Nietrzeźwość uczestników zdarzenia
Wypadki
Zabici
Ranni
2002
2001
2002
2001
2002
2001
Z winy kierującego
4.460
4.056
568
479
6.118
5.634
Z winy pieszego
1.971
2.009
215
194
1.822
1.880
Z winy pasażera
19
19
3
2
18
17
Z innych przyczyn
75
90
9
9
80
98
Współwina uczestników ruchu
52
56
14
12
42
55


Najliczniejszą grupę nietrzeźwych sprawców wypadków stanowią kierujący pojazdami. W odniesieniu do ogólnej liczby wypadków spowodowanych przez kierujących w analizowanym okresie, nietrzeźwi stanowili około 10,3%.

Główne przyczyny wypadków spowodowanych przez nietrzeźwych kierujących.


Przyczyny wypadku
Wypadki
Zabici
Ranni
2002
2001
2002
2001
2002
2001
Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu
1.852
1.629
286
224
2.797
2.476
Nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu
517
499
34
43
680
685
Nieprawidłowe
Wyprzedzanie
164
186
36
28
220
246
Omijanie
122
126
19
13
138
145
Wymijanie
126
113
14
22
162
175
Nieprawidłowe przejeżdżanie przejść dla pieszych
80
74
6
8
82
69
Jazda po niewłaściwej stronie drogi
284
260
41
35
412
364

W porównaniu z 2001 rokiem stwierdzono wzrost liczby ujawnionych kierujących pojazdami pod wpływem alkoholu ( w stanie po użyciu oraz wstanie nietrzeźwości) o 11.787 osób.

Liczba ujawnionych osób

Styczeń-grudzień 2001 r - art.87§ §1 i 2 KW
Od 15.12 art.178a §§1 i 2 KK

145.431
Styczeń-grudzień 2002 r - art.87§§ 1 i 2 KW oraz art.178a §§1 i 2 KK
157.218

VI. Udział cudzoziemców w wypadkach drogowych.

Od stycznia do grudnia 2002 roku cudzoziemcy uczestniczyli w 1.681 wypadkach drogowych, ich skutkiem była śmierć 378 osób i rany odniesione przez 2.593 uczestników ruchu.

W roku 2002 do jednostek Policji zgłoszono 358.807 kolizji drogowych, które pociągnęły za sobą wyłącznie straty materialne. W porównaniu z rokiem ubiegłym, kiedy zanotowano 342.408 kolizji, nastąpił wzrost o 4,8%.

Powrót na górę strony