Wypadki drogowe

WYPADKI DROGOWE W 2001 R.

W okresie styczeń-grudzień 2001 roku wydarzyło się 53.799 wypadków drogowych, w których zginęły 5.534 osoby, a 68.194 zostały ranne. W porównaniu do roku ubiegłego odnotowano poprawę stanu bezpieczeństwa. Zmniejszyła się liczba:

- wypadków o 3.532, tj. -6,6% ,

- zabitych o 760, tj. –12,1%,

- rannych o 3.444, tj. o –4,8%.

Tabela przedstawia liczby wypadków drogowych oraz ich skutki w poszczególnych
województwach w 2001 r w porównaniu z 2000 rokiem.

Województwa

Wypadki

Zabici

Ranni

2001

2000

2001

2000

2001

2000

Dolnośląskie

3.552

3.785

377

454

4.395

4.735

Kujawsko – pomorskie

2.665

2.862

311

321

3.349

3.600

Lubelskie

2.705

3.538

358

411

3.459

4.411

Lubuskie

801

950

145

185

1.070

1.186

Łódzkie

4.814

4.712

452

505

5.901

5.582

Podlaskie

1.407

1.538

185

201

1.723

1.910

Małopolskie

5.237

5.427

384

400

6.814

7.051

Mazowieckie

5.137

5.182

775

843

6.489

6.221

Opolskie

1.440

1.632

149

167

1.944

2.196

Podkarpackie

2.294

2.336

246

267

2.855

2.886

Pomorskie

3.569

3.507

328

322

4.565

4.567

Śląskie

6.496

6.898

457

588

8.218

8.512

Świętokrzyskie

2.208

2.284

220

263

2.855

2.807

Warmińsko-mazurskie

1.849

1.987

277

284

2.384

2.626

Wielkopolskie

5.364

5.803

495

603

7.012

7.443

Zachodniopomorskie

2.174

2.445

250

329

2.763

2.985

Komenda Stołeczna Policji*

2.087

2.445

125

151

2.398

2.920

O g ó ł e m

53.799

57.331

5.534

6.294

68.194

71.638

* Okres I-V 2000 roku dane łącznie z terenem KPP Warszawa-Zachód

 • WYPADKI DROGOWE SPOWODOWANE PRZEZ KIEROWCÓW AUTOBUSÓW

  Sprawcy wypadków kierujący autobusami komunikacji publicznej: 2001 r. - 391 (2000 r. - 378)

  Sprawcy wypadków kierujący innymi autobusami: 2001 r. - 131 (2000 r. - 137)

  Sprawcy wypadków kierujący wszelkimi autobusami: 2001 r. - 522 (2000 r. - 515)

  Ofiary wypadków drogowych - kierowcy i pasażerowie autobusów: 2001 r. - 32 zabitych, 1159 rannych (2000 r. - 15 i 1033)

  II. Rytm wypadków drogowych w 2001 roku.

  W 2001 roku najwięcej wypadków zaistniało w październiku 5.525 (tj. 10,3% ogólnej liczby), najmniej wypadków odnotowano w lutym 3.174 (tj. 5,9% ogólnej liczby).W roku ubiegłym najwięcej wypadków miało miejsce w sierpniu 5.438 (tj. 9,5% ogólnej liczby).

  Analizując występowanie wypadków drogowych w zależności od dnia tygodnia stwierdzono, że ich nasilenie następuje w piątki. W omawianym okresie 2001 roku w piątkiw 8.781 wypadkach zginęło 871 osób, a rannych zostało 10.905 osób.

  W ciągu dnia najniebezpieczniejsze są godziny od 15 do 20. W godzinach tych miało miejsce 18.890 wypadków (tj.34,6% ogólnej liczby). Najmniej wypadków wydarzyło się w godzinach nocnych pomiędzy północą, a godziną piątą rano.

  Poniższa tabela przedstawia wypadki drogowe i ich skutki w rozbiciu na poszczególne miesiące w porównaniu z rokiem 2000.

  Miesiące

  Wypadki

  Zabici

  Ranni

  2001

  2000

  2001

  2000

  2001

  2000

  Styczeń

  3.585

  3.493

  389

  437

  4.459

  4.228

  Luty

  3.174

  3.672

  327

  459

  3.913

  4.477

  Marzec

  3.804

  4.231

  370

  451

  4.772

  5.261

  Kwiecień

  4.005

  4.525

  377

  459

  5.168

  5.686

  Maj

  4.689

  5.205

  377

  503

  5.901

  6.549

  Czerwiec

  5.004

  5.252

  472

  526

  6.565

  6.671

  Lipiec

  5.068

  5.120

  542

  561

  6.816

  6.984

  Sierpień

  5.272

  5.438

  515

  506

  6.872

  6.968

  Wrzesień

  4.965

  5.220

  577

  633

  6.432

  6.351

  Październik

  5.525

  5.167

  674

  598

  6.736

  6.357

  Listopad

  5.001

  4.966

  553

  585

  5.951

  5.937

  Grudzień

  3.707

  5.042

  361

  576

  4.609

  6.169

  R a z e m

  53.799

  57.331

  5.534

  6.294

  68.194

  71.638

  Tendencja wypadków w badanym okresie.

  Wypadki

  Zabici

  Ranni

  2001

  2000=100%

  2001

  2000=100%

  2001

  2000=100%

  Styczeń

  3.585

  102,6

  389

  89,0

  4.459

  105,5

  Luty

  3.174

  86,4

  327

  71,2

  3.913

  87,4

  Marzec

  3.804

  89,9

  370

  80,6

  4.772

  90,7

  Kwiecień

  4.005

  88,5

  377

  82,1

  5.168

  90,9

  Maj

  4.689

  90,0

  377

  74,9

  5.901

  90,1

  Czerwiec

  5.004

  95,3

  472

  89,7

  6.565

  98,4

  Lipiec

  5.068

  98,9

  542

  96,6

  6.816

  97,6

  Sierpień

  5.272

  96,9

  515

  101,8

  6.872

  98,6

  Wrzesień

  4.965

  95,1

  577

  91,1

  6.432

  101,3

  Październik

  5.525

  106,9

  674

  112,7

  6.736

  105,9

  Listopad

  5.001

  100,7

  553

  94,5

  5.951

  100,2

  Grudzień

  3.707

  73,5

  361

  62,7

  4.609

  74,7

  R a z e m

  53.799

  93,8

  5.534

  87,9

  68.194

  95,2

  III. Rodzaje wypadków.

  Najczęstszym rodzajem wypadku było zderzenie się pojazdów w ruchu. W 2001 roku zaistniało 24.227 wypadków tego typu, co stanowiło 45% wszystkich. Pociągnęły one za sobą również najwięcej ofiar śmiertelnych, bo 2.332 (42,2% ogółu zabitych) oraz 26.608 osób rannych (51,5 % wszystkich rannych).

  Wypadki drogowe według rodzaju zdarzenia i ich skutki.

  Rodzaj zdarzenia

  Wypadki

  Zabici

  Ranni

  2001

  2000

  2001

  2000

  2001

  2000

  Zderzenie się pojazdów w ruchu

  24.227

  25.106

  2.332

  2.448

  34.886

  29.556

  Najechanie na

  Pieszego

  18.703

  20.428

  1.858

  2.226

  18.089

  19.534

  Unieruchomiony pojazd

  634

  716

  53

  49

  807

  976

  Drzewo, słup, inny obiekt drogowy

  5.653

  6.099

  909

  1.095

  8.187

  8.897

  Zaporę kolejową

  3

  10

  1

  2

  6

  12

  Dziurę, wybój, garb

  48

  71

  2

  6

  58

  81

  Zwierzę

  118

  97

  2

  1

  156

  123

  Wywrócenie się pojazdu

  2.493

  2.816

  226

  275

  3.610

  4.041

  Wypadek z pasażerem

  557

  623

  43

  68

  712

  756

  Inne

  1.362

  1.365

  108

  124

  1.682

  1.659

  IV. Sprawcy wypadków drogowych. Kierujący pojazdami.

  Większość wypadków spowodowali kierujący pojazdami. W 2001 roku byli oni sprawcami 42.860 wypadków (co daje 79,7% ogółu), w wyniku tych zdarzeń śmierć poniosły 4.262 osoby, a 57.799 zostało rannych. Głównymi przyczynami wypadków było: niedostosowanie prędkości do warunków ruchu (12.117 wypadków), nieprzestrzeganie pierwszeństwa przejazdu (9.915 wypadków), nieprawidłowe przejeżdżanie przejść dla pieszych(4.014 wypadków).

  Przyczyny wypadków spowodowanych przez kierujących

  Przyczyny wypadku

  Wypadki

  Zabici

  Ranni

  2001

  2000

  2001

  2000

  2001

  2000

  Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu

  12.117

  12.471

  1.711

  1.894

  18.233

  18.510

  Nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu

  9.915

  10.448

  567

  572

  13.755

  14.301

  Nieprawidłowe

  Wyprzedzanie

  3.124

  3.368

  387

  445

  4.536

  4.858

  Omijanie

  1.259

  1.231

  117

  127

  1.395

  1.334

  Wymijanie

  810

  853

  111

  101

  1.149

  1.200

  Przejeżdżanie przejść dla pieszych

  4.014

  3.990

  188

  185

  4.125

  4.113

  Skręcanie

  1.817

  1.998

  124

  130

  2.164

  2.381

  Zatrzymywanie postój pojazdu

  31

  53

  2

  5

  44

  63

  Cofanie

  758

  774

  27

  25

  790

  809

  Jazda po niewłaściwej stronie drogi

  1.275

  1.557

  225

  284

  1.906

  2.303

  Wjazd przy czerwonym świetle

  586

  646

  30

  24

  842

  929

  Nieprzestrzeganie innych znaków i sygnałów

  124

  122

  18

  14

  147

  160

  Niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami

  1.960

  1.896

  57

  44

  2636

  2.531

  Gwałtowne hamowanie

  146

  135

  6

  4

  202

  179

  Jazda bez wymaganego oświetlenia

  175

  215

  28

  50

  193

  224

  Zmęczenie, zaśnięcie

  536

  606

  111

  129

  763

  857

  Ograniczenie sprawności motorycznej

  521

  729

  57

  83

  706

  939

  IV a. Sprawcy wypadków. Piesi.

  Kolejną grupą sprawców wypadków drogowych są piesi. W 2001 roku spowodowali oni 9.508 wypadków, w wyniku tych zdarzeń śmierć poniosły 1.044 osoby, a rannych zostało 8.805 uczestników ruchu. Najczęstsze przyczyny to: nieostrożne wejście na jezdnię 5.362 wypadki tj. 56,4% wszystkich spowodowanych przez pieszych; następnie nieprawidłowe przekraczanie jezdni – 1.165 wypadków oraz przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym - 817 wypadków. Zaznaczyć należy, że ofiarami śmiertelnymi w tego typu zdarzeniach są w przeważającej większości właśnie piesi.

  Przyczyny wypadków spowodowanych przez pieszych.

  Przyczyny wypadków

  Wypadki

  Zabici

  Ranni

  2001

  2000

  2001

  2000

  2001

  2000

  Stanie na jezdni, leżenie

  401

  459

  180

  208

  239

  263

  Chodzenie nieprawidłową stroną jezdni

  343

  372

  80

  103

  284

  299

  Wejście na jezdnie przy czerwonym świetle

  559

  611

  30

  39

  543

  591

  Nieostrożne wejście na jezdnię

  Przed jadącym pojazdem

  4.358

  5.025

  477

  628

  4.025

  4.573

  Zza pojazdu, przeszkody

  1.004

  1.174

  59

  77

  986

  1135

  Nieprawidłowe przekraczanie jezdni

  Zatrzymywanie, cofanie

  74

  87

  7

  9

  70

  78

  Przebieganie

  1.091

  1.247

  71

  84

  1.052

  1.211

  Przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym

  817

  845

  75

  97

  784

  771

  Chodzenie po torowisku

  15

  15

  5

  3

  10

  12

  Wskakiwanie do pojazdu w ruchu

  22

  30

  7

  6

  17

  24

  Dzieci do lat 7

  Zabawa na jezdni

  21

  23

  0

  2

  21

  21

  Wtargnięcie na jezdnię

  539

  630

  15

  19

  539

  618

  IV b. Sprawcy wypadków. Pasażerowie.

  Najmniej liczną grupą sprawców wypadków są pasażerowie. W 2001 roku spowodowali oni 128 wypadków, pociągnęły one za sobą 18 osób zabitych i 119 rannych.

  V. Nietrzeźwi sprawcy wypadków drogowych.

  Elementem, który w dalszym ciągu ma ogromny wpływ na bezpieczeństwo na drogach jest alkohol. Nietrzeźwi uczestnicy ruchu spowodowali w 2001 roku 6.230 wypadków, co stanowi 11,6% ogółu.

  W porównaniu do roku ubiegłego odnotowano o 1.782 wypadki mniej (tj. –22,2%) .

  Tabela przedstawia liczbę wypadków i ich skutki spowodowane przez nietrzeźwych uczestników ruchu.

  Nietrzeźwość uczestników zdarzenia

  Wypadki

  Zabici

  Ranni

  2001

  2000

  2001

  2000

  2001

  2000

  Z winy kierującego

  4.056

  5.243

  479

  676

  5.634

  7.247

  Z winy pieszego

  2.009

  2.511

  194

  291

  1.880

  2.311

  Z winy pasażera

  19

  37

  2

  5

  17

  34

  Z innych przyczyn

  90

  121

  9

  24

  98

  116

  Współwina uczestników ruchu

  56

  100

  12

  16

  55

  94

  Najliczniejszą grupę nietrzeźwych sprawców wypadków stanowią kierujący pojazdami. W odniesieniu do ogólnej liczby wypadków spowodowanych przez kierujących w analizowanym okresie, nietrzeźwi stanowili około 9,5%.

  Główne przyczyny wypadków spowodowanych przez nietrzeźwych kierujących.

  Przyczyny wypadku

  Wypadki

  Zabici

  Ranni

  2001

  2000

  2001

  2000

  2001

  2000

  Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu

  1.629

  2.153

  224

  345

  2.476

  3.247

  Nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu

  499

  552

  43

  31

  685

  767

  Nieprawidłowe

  Wyprzedzanie

  186

  225

  28

  44

  246

  301

  Omijanie

  126

  147

  13

  11

  145

  167

  Wymijanie

  113

  134

  22

  12

  175

  210

  Nieprawidłowe przejeżdżanie przejść dla pieszych

  74

  107

  8

  13

  69

  104

  Jazda po niewłaściwej stronie drogi

  260

  357

  35

  37

  364

  555

  W porównaniu z 2000 rokiem stwierdzono spadek liczby ujawnionych kierujących pojazdami pod wpływem alkoholu ( w stanie po użyciu oraz w stanie nietrzeźwości) o 42.893 osób.

   

  Liczba ujawnionych osób

  Styczeń-grudzień 2000 r - art.87§ §1 i 2 KW
  Od 15.12 art.178a §§1 i 2 KK

  188.324

  Styczeń-grudzień 2001 r - art.87§§ 1 i 2 KW oraz art.178a §§1 i 2 KK

  145.431

  VI. Udział cudzoziemców w wypadkach drogowych.

  Od stycznia do grudnia 2001 roku cudzoziemcy uczestniczyli w 1.821 wypadkach drogowych, ich skutkiem była śmierć 382 osób i rany odniesione przez 2.881 uczestników ruchu.

  W roku 2001 do jednostek Policji zgłoszono 342.408 kolizji drogowych, które pociągnęły za sobą wyłącznie straty materialne. W porównaniu z rokiem ubiegłym, kiedy zanotowano 335.717 kolizji, nastąpił wzrost o 2%.

 • Powrót na górę strony