Wypadki drogowe

WYPADKI DROGOWE W 2000 R.

Liczba wypadków w 2000 roku


W okresie od stycznia do grudnia 2000 roku odnotowano 57331 wypadków drogowych. W porównaniu z rokiem 1999 kiedy to wydarzyło się 55106 wypadków, liczba ta wzrosła o 2225 (4,0%). Zwiększyła się również liczba osób które zostały ranne w tych wypadkach z 68449 w 1999 roku do 71638 w roku 2000, wzrost o 4,6%. Spadła natomiast liczba osób, które w wyniku wypadków drogowych poniosły śmierć. W roku 2000 zginęły 6294 osoby, co w porównaniu z rokiem 1999 stanowi spadek o 436 (6,5%)

Rytm wypadków drogowych w 2000 roku.

W 2000 r. najwięcej wypadków miało miejsce w maju, sierpniu, wrześniu i październiku. W każdym z tych miesięcy liczba wypadków drogowych przekroczyła 9% ogółu. Duża liczba wypadków w miesiącach letnich oraz jesiennych jest zjawiskiem obserwowanym od kilku lat.

Dokonując podziału wypadków drogowych na poszczególne dni tygodnia, najwięcej wypadków oraz największą liczbę osób zabitych i rannych odnotowano pod koniec tygodnia, tj. w piątki (16,5% ogółu) i soboty (15,2% ogółu). Zjawisko wydaje się mieć ścisły związek ze znacznym zwiększeniem się natężenia ruchu w tych dniach.

Zarówno w 2000 jak i w 1999r., największe nasilenie wypadków wystąpiło w godzinach 16 - 19, a szczególnie między godz. 17 -18, czyli w okresie bardzo dużego natężenia ruchu w związku z powrotami z pracy. Między godz. 16 - 19 najwięcej osób zostało rannych. Najwięcej osób zginęło w przedziale czasowym między godz. 17 - 21.

Najmniej wypadków odnotowano w godzinach 24 - 1 w nocy, a także między godz. 2 - 5. W tych samych godzinach również najmniej osób zostało rannych oraz najmniej poniosło śmierć.

Wypadki drogowe i ich skutki w rozbiciu na poszczególne miesiące, oraz porównanie z rokiem 1999.

Miesiące

Wypadki

Zabici

Ranni

2000

1999

2000

1999

2000

1999

Styczeń

3.493

3.953

437

548

4.228

4.825

Luty

3.672

2.951

459

362

4.477

3.585

Marzec

4.231

3.548

451

467

5.261

4.242

Kwiecień

4.525

4.172

459

492

5.686

5.160

Maj

5.205

4.992

503

504

6.549

6.316

Czerwiec

5.252

5.003

526

531

6.671

6.447

Lipiec

5.120

5.454

561

654

6.984

7.298

Sierpień

5.438

5.128

506

654

6.968

6.682

Wrzesień

5.220

5.077

633

654

6.351

6.144

Październik

5.167

5.627

598

764

6.357

6.768

Listopad

4.966

4.233

585

512

5.937

5.042

Grudzień

5.042

4.968

576

588

6.169

5.940

Tendencja wypadków w 2000 roku

Miesiące

Wypadki

Zabici

Ranni

2000

1999=100%

2000

1999=100%

2000

1999=100%

Styczeń

3.493

88,36

437

79,74

4.228

87,63

Luty

3.672

124,43

459

126,80

4.477

124,88

Marzec

4.231

119,25

451

96,57

5.261

124,02

Kwiecień

4.525

108,46

459

93,29

5.686

110,19

Maj

5.205

104,27

503

99,80

6.549

103,69

Czerwiec

5.252

104,98

526

99,06

6.671

103,47

Lipiec

5.120

93,88

561

85,78

6.984

95,70

Sierpień

5.438

106,05

506

77,37

6.968

104,28

Wrzesień

5.220

102,82

633

96,79

6.351

103,37

Październik

5.167

91,83

598

78,27

6.357

93,93

Listopad

4.966

117,32

585

114,26

5.937

117,75

Grudzień

5.042

101,49

576

97,96

6.169

103,86

Rodzaje wypadków.

Najczęstszym rodzajem wypadku było zderzenie się pojazdów w ruchu, w 2000 roku takich zdarzeń zaistniało 23.451, co stanowi 42,6% wszystkich wypadków. Zdarzenia te pociągnęły za sobą również najwięcej ofiar, w ich wyniku śmierć poniosło 2.585 osób (38,3% ogółu zabitych) a 33.594 (49 % wszystkich) zostało rannych.

Wypadki drogowe według rodzaju zdarzenia i ich skutki.

Rodzaj zdarzenia

Wypadki

Zabici

Ranni

Zderzenie się pojazdów w ruchu

25.106

2.448

29.559

Najechanie na

Pieszego

20.428

2.226

19.534

Unieruchomiony pojazd

716

49

976

Drzewo, słup, inny obiekt drogowy

6.099

1.095

8.897

Zaporę kolejową

10

2

12

Dziurę, wybój, garb

71

6

81

Zwierzę

97

1

123

Wywrócenie się pojazdu

2.816

275

4.041

Wypadek z pasażerem

623

68

756


Sprawcy wypadków drogowych. Kierujący pojazdami.

W 2000 roku większość wypadków spowodowali kierujący pojazdami, byli oni sprawcami 44835 wypadków (co daje 78,3% ogółu), w wyniku tych zdarzeń śmierć poniosło 4650 osób a 59970 zostało rannych. Głównymi przyczynami wypadków było: niedostosowanie prędkości do warunków ruchu (12471 wypadków), nieprzestrzeganie pierwszeństwa przejazdu (10448 wypadków), a także nieprawidłowe wykonywanie takich manewrów jak: wyprzedzanie, omijanie, wymijanie (5452 wypadki).

Przyczyny wypadków spowodowanych przez kierujących.

Wypadki z winy kierującego

Wypadki

Zabici

Ranni

Ogółem

%

ogółem

%

Ogółem

%

Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu

12.471

27,9

1.894

41,0

18.510

31,0

Nieprzestrzeganie pierwszeństwa przejazdu

10.448

23,4

572

12,4

14.301

23,9

Nieprawidłowe wyprzedzanie

3.368

7,5

445

9,6

4.858

8,1

Nieprawidłowe

omijanie

1.231

2,8

127

2,7

1.334

2,2

wymijanie

853

1,9

101

2,2

1.200

2,0

przejeżdżanie przejść dla pieszych

3.990

8,9

185

4,0

4.113

6,9

skręcanie

1.998

4,5

130

2,8

2.381

4,0

zatrzymanie, postój pojazdu

53

0,1

5

0,1

63

0,1

cofanie

774

1,7

25

0,5

809

1,4

Jazda po niewłaściwej stronie drogi

1.557

3,5

284

6,1

2.303

3,9

Wjazd przy czerwonym świetle

646

1,4

24

0,5

929

1,6

Nieprzestrzeganie innych znaków i sygnałów

122

0,3

14

0,3

160

0,3

Brak bezpiecznej odległości między pojazdami

1.896

4,2

44

1,0

2.531

4,2

Gwałtowne hamowanie

135

0,3

4

0,1

179

0,3

Jazda bez wymaganego oświetlenia

215

0,5

50

1,1

224

0,4

Zmęczenie, zaśnięcie

606

1,4

129

2,8

857

1,4

Ograniczenie sprawności psychomotorycznej

729

1,6

83

1,8

939

1,6

Sprawcy wypadków. Piesi.

Kolejną grupą sprawców wypadków drogowych są piesi. W 2000 roku spowodowali oni 10776 wypadków, wynikiem tych zdarzeń była śmierć 1315 osób i rany odniesione przez 9822 uczestników ruchu. Podkreślić należy, iż ponad połowa (51,3%) wypadków z udziałem pieszych spowodowanych było ich niewłaściwym zachowaniem.

Najczęstszą przyczyną było nieostrożne wejście na jezdnię - 6199 wypadki, (tj. ok.57% wszystkich zdarzeń spowodowanych przez pieszych), następnie nieprawidłowe przekraczanie jezdni - 1334 wypadki oraz przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym - 845 wypadków. W większości ofiarami śmiertelnymi w tego typu wypadkach są właśnie piesi.

Główne przyczyny wypadków spowodowanych przez pieszych.

Przyczyny wypadków

Wypadki

Zabici

Ranni

ogółem

%

ogółem

%

ogółem

%

Ogółem

10.776

100

1.315

100

9.822

100

Stanie na jezdni, leżenie

459

4,3

208

15,8

263

2,7

Chodzenie nieprawidłową stroną jezdni

372

3,5

103

7,8

299

3,0

Wejście na jezdnie przy czerwonym świetle

611

5,7

39

3,0

591

6,0

Nieostrożne wejście na jezdnię

Przed jadącym pojazdem

5.025

46,6

628

47,8

4.573

46,6

Zza pojazdu, przeszkody

1.174

10,9

77

5,9

1.135

11,6

Nieprawidłowe przekraczanie jezdni

Zatrzymywanie, cofanie

87

0,8

9

0,7

78

0,8

Przebieganie

1.247

11,6

84

6,4

1.211

12,3

Przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym

845

7,8

97

7,4

771

7,8

Chodzenie po torowisku

15

0,1

3

0,2

12

0,1

Wskakiwanie do pojazdu w ruchu

30

0,3

6

0,5

24

0,2

Dzieci do lat 7

zabawa na jezdni

23

0,2

2

0,2

21

0,2

wtargnięcie na jezdnię

630

5,8

19

1,4

618

6,3

Wypadki z winy pasażera

Najmniej liczną grupą sprawców wypadków są pasażerowie. Od stycznia do grudnia 2000 roku spowodowali oni 144 wypadki, pociągnęły one za sobą 25 ofiar śmiertelnych i rany odniesione przez 127 osób. Wśród kategoryzowanych rodzajów najczęstszym jest wypadnięcie pasażera a główną przyczyną - jego nietrzeźwość.

Wypadki z powodu niesprawności technicznej pojazdu

Od kilku lat liczba wypadków, w których za główną przyczynę których uznano zły stan techniczny utrzymuje się na stosunkowo niskim poziomie. W 1999 roku zaistniało 27 takich wypadków, w roku 2000 – 28, śmierć w ich wyniku poniosły 3 osoby, a 83 odniosły obrażenia ciała.

Nietrzeźwi sprawcy wypadków drogowych.

Elementem który w dalszym ciągu ma ogromny wpływ na bezpieczeństwo na drogach jest alkohol. Nietrzeźwi uczestnicy ruchu spowodowali w okresie od stycznia do grudnia 2000 roku 8012 wypadków. Najliczniejszą grupę nietrzeźwych sprawców wypadków stanowią kierowcy. W odniesieniu do ogólnej liczby wypadków spowodowanych przez kierujących pojazdami w analizowanym okresie, nietrzeźwi stanowili 11,7%.

Tabela przedstawia liczbę wypadków i ich skutki spowodowanych przez nietrzeźwych uczestników ruchu.

Nietrzeźwość uczestników zdarzenia

Wypadki

Zabici

Ranni

Z winy kierującego

5.243

676

7.247

Z winy pieszego

2.511

291

2.311

Z winy pasażera

37

5

34

Z innych przyczyn

121

24

116

Współwina uczestników ruchu

100

16

94

Udział cudzoziemców w wypadkach drogowych.

W 2000 roku cudzoziemcy uczestniczyli w 1981 wypadkach drogowych, śmierć w nich poniosło 419 osób, a 3069 zostało rannych. Przyczynili się oni do powstania 1122 wypadków drogowych, co stanowi ok. 2% wszystkich wypadków zaistniałych w 2000 roku w Polsce.

Najliczniejszą grupą sprawców - obywateli innych państw, byli kierujących pojazdami. Spowodowali oni w 2000 roku 1009 wypadków drogowych, tj. 89,9% wszystkich wypadków zawinionych przez cudzoziemców.

Ponadto do jednostek policji zgłoszono 335.717 kolizji drogowych, pociągających za sobą wyłącznie straty materialne. W porównaniu z rokiem 1999, kiedy to odnotowano 313.073 kolizji wystąpił wzrost ich liczby o 7,23%.

Opracowano w Wydziale Ruchu Drogowego Biura Koordynacji Służby Prewencyjnej Komendy Głównej Policji.

Powrót na górę strony