Wypadki drogowe

Podsumowanie 2008 roku

W 2008 roku na polskich drogach było bezpieczniej. W porównaniu do 2007r. odnotowano mniej wypadków, zabitych, rannych. Mniej odnotowano  również kolizji. Niestety nie zmniejszyła się liczba kierowców będących pod wpływem alkoholu.

W ubiegłym roku miało miejsce 49 054 wypadków drogowych, w których 5 437 osób zginęło, a 62 097 zostało rannych. Policji zgłoszono 381 520 kolizji drogowych.W porównaniu do roku 2007 nastąpił:
 
-         spadek wypadków o 482, tj. o – 1%,
-         spadek liczby zabitych o 146 osób, tj. o – 2,6%,
-         spadek liczby rannych o 1 127 osób, tj. o – 1,8%,
-         spadek zgłoszonych kolizji o 5 414, tj. o – 1,4%.
 
Do największej liczby wypadków drogowych doszło w październiku (9,5% wszystkich wypadków), natomiast najmniej zdarzeń miało miejsce w lutym(6,4% wszystkich wypadków).
 
Analiza wypadków drogowych w poszczególnych dniach tygodnia wskazuje, że najczęściej do wypadków dochodziło w piątki. W 2008 roku w tym dniudoszło do 7 991 wypadków, w których zginęło 878 osób, a 10 004 doznało obrażeń ciała. Najwięcej osób – 902 zginęło w wypadkach które wydarzyły się w niedziele.
 
Przedział czasowy, w którym najczęściej dochodziło do wypadków w 2008 roku to godziny 16.00 – 18.00, czyli w okresie popołudniowego szczytu komunikacyjnego. W tym czasie miało miejsce 7 416 wypadków (tj. 15,1 % ogólnej liczby). Najmniej wypadków odnotowano w godzinach nocnych, między północą, a godziną 5.00.
 
W 2008 roku, na polskich drogach najczęściej dochodziło do zderzenia pojazdów w ruchu. Odnotowano  22 689 zdarzeń tego typu, co stanowi 46,2% ogólnej ich liczby. Pociągnęły one za sobą najwięcej ofiar śmiertelnych - 2 076 (38,2% ogółu zabitych). Rannych w zderzeniach pojazdów w ruchu zostało 32 576 osób(52,5 % ogólnej liczby).
 
Zdecydowaną większość wypadków w minionym roku spowodowali kierujący pojazdami. Byli oni sprawcami 38 318 wypadków (78,1% ogółu), w których zginęło 3 659osób (67%), a 51 346 osób zostało rannych (83%).
 
Główne przyczyny wypadków spowodowanych przez kierujących pojazdami pozostają od wielu lat niezmienne. Są to:
  • niedostosowanie prędkości do warunków ruchu -  11 840 wypadków, 1 638 zabitych, 17 169 rannych
  • nie ustąpienie pierwszeństwa przejazdu -  9 533 W,  524 Z,  13 205 R
  • nieprawidłowe zachowanie wobec pieszych  - 5 398 W, 344 Z,  5 350
  • nieprawidłowe wyprzedzanie -  2 605 W, 363 Z, 3 776 R
Blisko 13 % wypadków drogowych w 2008r. spowodowały osoby piesze. Głównymi przyczynami tych zdarzeń było: nieostrożne wejście na jezdnię, przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym oraz wejście na jezdnię zza pojazdu, przeszkody. W zdecydowanej mierze ofiarami tych zdarzeń byli właśnie piesi.
 
W 2008 roku, nietrzeźwi użytkownicy dróg uczestniczyli w 6 373 wypadkach drogowych, z czego w 4 979 wypadkach byli zarazem ich sprawcami. W zdarzeniach tych zginęły 603 osoby, a 6 319 osób zostało rannych.
Najliczniejszą grupę nietrzeźwych sprawców wypadków stanowili kierujący pojazdami. Spowodowali oni 3529 wypadków, co w odniesieniu do ogólnej liczby wypadków spowodowanych przez kierujących pojazdami, stanowi 9,2%. W wypadkach tych  427 osób zginęło (11,6%), a 4 976 osób zostało rannych (9,6%).
 
W 2008 roku, w porównaniu z rokiem 2007 nastąpił wzrost o 9 266 liczby ujawnionych kierujących pojazdami pod wpływem alkoholu (w stanie po użyciu oraz w stanie nietrzeźwości) tj. o 5,8%.
 
Naruszony przepis
2007 r.
2008 r.
Art. 87 § 1 KW
15 771
16 869
Art. 87 § 2 KW
7 974
8 058
Art. 178a § 1 KK
73 500
80 115
Art. 178a § 2 KK
62 101
63 570
O g ó ł e m
159 346
168 612
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Powrót na górę strony