Policja.pl

Wydział do spraw Odzyskiwania Mienia

NACZELNIK
mł. insp. Marek GÓRKA

tel. sekret.: (47) 72 153 37
fax sekret.: (47) 72 153 86
email: wom.bzpe@policja.gov.pl

 

Zadania:

 • Realizowanie zadań krajowego Biura do spraw Odzyskiwania Mienia;
 • Sprawowanie nadzoru nad realizacją przez jednostki i komórki organizacyjne Policji zadań w zakresie wykrywania i identyfikowania mienia pochodzącego z przestępstwa lub innego mienia związanego
  z przestępstwem;
 • Współdziałanie z krajowymi podmiotami uprawnionymi do ujawniania, identyfikowania, zabezpieczania i odzyskiwania mienia;
 • Prowadzenie współpracy międzynarodowej, dotyczącej problematyki ujawniania, identyfikowania, zabezpieczania i odzyskiwania mienia pochodzącego z przestępstwa lub mającego związek
  z przestępstwem, w szczególności w zakresie działalności Międzyagencyjnej Sieci Odzyskiwania Mienia Camden (CARIN) i innych podobnych inicjatyw międzynarodowych;
 • Prowadzenie „Zbioru Dobrych Praktyk” oraz upowszechnianie rozwiązań sprzyjających ujawnianiu
  i identyfikowaniu korzyści pochodzących z przestępstwa lub innego mienia związanego z przestępstwem;
 • Opracowywanie propozycji zmian w przepisach prawa regulujących problematykę dotyczącą ujawniania, identyfikowania, zabezpieczania i odzyskiwania mienia pochodzącego z przestępstwa lub mającego związek z przestępstwem;
 • Organizowanie oraz udział w doskonaleniu zawodowym policjantów w zakresie właściwości wydziału.
Powrót na górę strony