Główny Sztab Policji

Lotnictwo w Policji

Data publikacji 08.02.2018

Historia Polskiego Lotnictwa Policyjnego swoje początki datuje już w okresie międzywojennym. Pierwsi piloci Policji Państwowej szkoleni byli w Centrum Wyszkolenia Podoficerów Lotnictwa w Bydgoszczy w roku 1931. Szkolili się na takich samolotach jak: Bartel M4S2, Hanriot XIX oraz na pierwszym samolocie liniowym Potez XV.

Lotnictwo w Policji

Historia Polskiego Lotnictwa Policyjnego swoje początki datuje już w okresie międzywojennym. Pierwsi piloci Policji Państwowej szkoleni byli w Centrum Wyszkolenia Podoficerów Lotnictwa w Bydgoszczy w roku 1931. Szkolili się na takich  samolotach  jak: Bartel M4S2, Hanriot XIX oraz na pierwszym samolocie liniowym Potez XV.

Pierwsi piloci policji państwowej na tle samolotu Hanriot XII.

Rys. Pierwsi piloci policji państwowej na tle samolotu Hanriot XII.

Po II Wojnie Światowej, Pierwsza Eskadra Lotnictwa Transportowo-Łącznikowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych a później 103 Pułk Lotnictwa Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW/MSWIA zabezpieczały działalność lotniczą w Ministerstwie wykonując również w pełnym zakresie zadania policyjne. Jedną z pierwszych policyjnych akcji powojennego lotnictwa MSW było poderwanie w 1965 roku dwóch śmigłowców Mi-4 i dwóch śmigłowców SM-1 Eskadry Lotnictwa Transportowo-Łącznikowego MSW w celu poszukiwania zbiegłych z więzienia w Krośnie przestępców. Dodatkowo w celu zwiększenia skuteczności poszukiwań dokonano zrzutu ulotek z komunikatem policyjnym.

W 1996 roku rozpoczęto proces formowania Lotnictwa Policji w strukturach Policji. Powstały dwa pierwsze Zespoły Lotnictwa Policyjnego Komendy Wojewódzkiej Policji w  Krakowie i Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, wyposażone w  śmigłowce PZL "Kania". W 2000 roku do Komendy Głównej Policji pozyskano 11 śmigłowców pochodzących ze 103 Pułku Lotnictwa Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSWiA. Śmigłowce po modyfikacji zostały wprowadzone do służby w strukturach Lotnictwa Policyjnego.

Uroczysta inauguracja działalności Lotnictwa Policyjnego Komendy Głównej Policji  nastąpiła w dniu 09 maja 2001 roku. Jednostki organizacyjne Lotnictwa Policji rozlokowane zostały na lotniskach  i lądowiskach w następujący sposób:

Po reorganizacji lotnictwa Służb Porządku Publicznego na szczeblu MSWiA przeprowadzonej w 2009 roku Lotnictwo Policji operuje z 6 baz tj.: z bazy centralnej znajdującej się na lotnisku Warszawa-Babice oraz 5 baz terenowych zlokalizowanych przy Komendach Wojewódzkich Policji w Łodzi, Krakowie, Poznaniu, Szczecinie i Wrocławiu.

- Wydział Operacji Lotniczych, Zarząd Lotnictwa Policji, KGP - WARSZAWA:
1 x Bell – 206,
1 x Bell - 412,
2 x Mi – 8,
2 x W-3,

- Sekcja Lotnictwa KWP - KRAKÓW
1 x W3,

- Sekcja Lotnictwa KWP – ŁÓDŹ
1 x Bell - 206,

- Sekcja Lotnictwa KWP – POZNAŃ
1x Mi-2,

- Sekcja Lotnictwa KWP - SZCZECIN
1x Mi-2,

- Sekcja Lotnictwa KWP - WROCŁAW
1x Mi-2.

Obiektywnym kryterium efektywności służby Lotnictwo Policji jest zawsze gotowość do działań w sytuacjach nadzwyczajnych, tzw. kryzysowych. Przykładem wystąpienia sytuacji kryzysowej była powódź z czerwca 2010 roku, podczas której Lotnictwo Policji wykonało 304 loty w czasie 326 godzin 50 minut. Ewakuowano wówczas 166 osób w tym:  Lotnictwo Policji ewakuowało 116 osób. W czasie działań wykonywano: loty ratowniczo-ewakuacyjne, loty patrolowe w tym: oświetlanie wałów, monitorowanie miejscowości w celu zapobiegania kradzieżom, współdziałanie z jednostkami naziemnymi PSP, loty rozpoznawcze w tym: monitoring wałów grożących pęknięciem, loty transportowe związane z usypywaniem wałów.

Innym przykładem działalności Lotnictwa Policji na rzecz bezpieczeństwa obywateli były loty ewakuacyjno-ratownicze realizowane na rzecz Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratowniczego w 2014 i 2015 roku.  Podczas całej operacji zabezpieczenia dyżuru lotniczego dla TOPR, śmigłowiec W-3  Sokół brał udział w 322 akcjach ratowniczych, podczas których udzielono pomocy 125 osobom, w tym  przetransportowano zwłoki 3 osób odnalezionych podczas akcji poszukiwawczych

Jak istotna jest rola Lotnictwa Policji, pokazały działania na terenie całego kraju w 2016r., podczas zabezpieczenia operacji policyjnej „Przymierze”, w tym: 3 podoperacji policyjnych:  Zabezpieczenie Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w dniach 24-31lipca 2016 r., zabezpieczenie Szczytu Nato w dniach 07-10 lipca 2016 r. i zabezpieczenie imprezy masowej Woodstock w Kostrzynie nad Odrą w dniach 13-17 lipca 2016 r. W celu zapewnienia wzmocnienia obrony powietrznej RP oraz właściwego poziomu bezpieczeństwa w czasie organizacji w/w przedsięwzięć został opracowany Plan Działania Dowódcy Operacji Policyjnej. Zarząd Lotnictwa Policji opracował Plan Działania Lotnictwa Policji w czasie Operacji Policyjnej o kryptonimie  „Przymierze”. Plan ten zawiera między innymi założenia do działań Lotnictwa Policji w obszarze przedsięwzięć własnych Policji oraz lotniczego wsparcia systemu Obrony Powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej.

Z uwagi na poziom trudności wykonywanych zadań personel lotniczy zatrudniony w strukturach służby Lotnictwo Policji charakteryzuje się bardzo dużym doświadczeniem zawodowym wynikającym z praktyki nabytej w lotnictwie wojskowym i cywilnym. Piloci spędzili w powietrzu kilka tysięcy godzin, posiadają uprawnienia do lotów w trudnych warunkach atmosferycznych zarówno w dzień jaki i w nocy. Personel techniczny stanowi grono doświadczonych fachowców z wieloletnim stażem zawodowym, ale również otwartych na nowoczesne technologie co zapewnia efektywną i bezpieczną eksploatację użytkowanych statków powietrznych, które mogą wykonywać loty 365 dni w roku, 24 godziny na dobę, zarówno w terenie równinnym jak i górzystym, nad wodami śródlądowymi jak i nad morzem.
 

Spektrum zadań realizowanych przez Lotnictwo Policji obejmuje:

przewóz sił i środków (zadania transportowe), w tym:

 • przewóz grup AT, 
 • transport osób na potrzeby innych służb (w tym zatrzymanych, deportowanych, świadków),
 • loty transportowe na terenie Polski i EU,
 • zapewnienie szybkiego przemieszczenia na miejsce zdarzenia policjantów grup operacyjno-dochodzeniowych, zespołów minersko-pirotechnicznych, techników kryminalistyki, negocjatorów, pododdziałów antyterrorystycznych,
 • przewóz grup ratowniczo – ewakuacyjnych w czasie klęsk żywiołowych

 

poszukiwanie, rozpoznanie i obserwacja, w tym:

 • udział w operacjach policyjnych z wykorzystaniem termowizji i transmisji obrazu telewizyjnego na stanowiska kierowania lub ruchome stanowisko kierowania
  w czasie rzeczywistym.
 • rozpoznanie terenu pod względem nielegalnych upraw maku, konopi indyjskich, itp.
 • udział w poszukiwaniach osób i mienia o dużej wartości.
 • udział w operacjach policyjnych związanych z zabezpieczeniem porządku
  i bezpieczeństwa publicznego w czasie trwania imprez masowych o podwyższonym stopniu ryzyka oraz podczas zabezpieczenia szczególnej rangi uroczystości państwowych i kościelnych, w tym również wizyt VIP.
 • zapewnienie realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem i koordynacją ruchu drogowego.
 • obserwacja rejonów szczególnie zagrożonych przestępczością pospolitą
  i zorganizowaną, osłona i wspomaganie działań operacyjnych.
 • poszukiwanie zwłok za pomocą urządzeń termowizyjnych.
 • rozpoznawanie zagrożeń pożarowych kompleksów leśnych, przekazywanie informacji o ogniskach pożarów.
 • filmowanie i fotografowanie w celach rozpoznawczych lub dowodowych.

zadania szkoleniowe, w tym:

 •  szkolenie własne w celu podtrzymania i podwyższania kwalifikacji.
 •  szkolenia i treningi zgrywające dla podmiotów współpracujących.

zadania związane z wykorzystaniem szczególnej właściwości śmigłowców, w tym:

 • desantowania i podejmowania na pokład osób i towarów.
 • wsparcie działań pościgowo-blokadowych.
 • działanie w sytuacjach kryzysowych, ewakuacja, w ramach akcji ratowniczych w związku z zaistniałymi katastrofami i klęskami żywiołowymi.
 • zabezpieczenie prewencyjne porządku na akwenach wodnych oraz udział w akcjach ratowniczych,
 • współdziałanie z pododdziałami antyterrorystycznymi w tym osłona medyczna tych działań.
 •  ujawnianie skradzionych ładunków, tymczasowych magazynów i innych obiektów mających związek z przestępstwem, a usytuowanych w miejscach trudno dostępnych (teren górzysty, leśny, podmokły).
 •  ujawnianie przestępstw związanych z kradzieżami paliw z rurociągów, magazynów, elementów wyposażenia linii kolejowych i sieci energetycznych.

współdziałanie z lotnictwem  MON, SG,  LPR, TOPR, Policji państw sąsiednich,

zabezpieczenie działań na rzecz MSWiA.

 

Charakterystyka śmigłowców Lotnictwa Policji

MIL Mi-8 - Średni śmigłowiec transportowy, załoga 3 osoby, pasażerów 9 / 22

Aktualnie Lotnictwo Policji eksploatuje 2 maszyny tego typu.

Opis Dane techniczne
Konstrukcja duraluminiowa, półskorupowa;
Wirnik nośny pięciołopatowy;
Pierwszy lot 17.09.1962 r.;
Wersje: pasażersko-towarowa;
Dodatkowe wyposażenie:
- rama z zaczepem zewnętrznym o udźwigu 3000 kg,
- wciągarka LUCAS o udźwigu 250 kg
- stanowisko do desantu na linach,
- reflektor-szperacz,
- przystosowany do lotów w NVG,
- dodatkowe zbiorniki paliwa 2 x 915 l.
Silniki: 2 turbinowe TW-2 117 A po 1267 kW
Średnica wirnika: 21,29 m
Długość kadłuba: 18,17 m
Wysokość: 5,65 m
Masa własna: 6800 kg
Masa użyteczna: 5200 kg
Masa całkowita: 12000 kg
Prędkość maks.: 250 km/h
Prędkość przelot.: 225 km/h
Wznoszenie: 8 m/s
Pułap: 4500 m
Zasięg: 350/540 km
Zapas paliwa: 1870/2615 l

 

MIL Mi-8

 

PZL "SOKÓŁ" - Lekki śmigłowiec wielozadaniowy, załoga 2/3 osoby, pasażerów 10

Aktualnie Lotnictwo Policji eksploatuje 2 maszyny tego typu.

Opis Dane techniczne
Konstrukcja duraluminiowa, półskorupowa;
Wirnik nośny czterołopatowy;
Pierwszy lot 16.11.1979 r. (w Polsce 1965 r.);
Wersje: pasażerska, salon, transportowa;
Wyprodukowano kilkaset szt.;
Dodatkowe wyposażenie:
- wciągarka LUCAS o udźwigu 250 kg,
- dodatkowy zbiornik paliwa 1030 l.,
- kamera LEO-400 (tele i termowizyjna),
- reflektor-szperacz.
Silniki: 2 turbinowe PZL-10W po 650 kW
Średnica wirnika: 15,70 m
Długość kadłuba: 14,21 m
Wysokość: 4,12 m
Masa własna: 3680 kg
Masa użyteczna: 2420 kg
Masa całkowita: 6400 kg
Prędkość maks.: 255 km/h
Prędkość przelot.: 235 km/h
Wznoszenie: 8,5 m/s
Pułap: 5100 m
Zasięg: 690 km
Zapas paliwa: 1700 l

 

PZL "SOKÓŁ"

 

Bell 412B-HP - Średni śmigłowiec wielozadaniowy, załoga 1/2 osoby, pasażerów 8/7

Aktualnie Lotnictwo Policji eksploatuje 1 maszynę tego typu.

Opis Dane techniczne
Konstrukcja półskorupowa z poszyciem z metalu i włókna szklanego;
Wirnik nośny czterołopatowy;
Pierwszy lot – sierpień 1979
Wersja: salon
Wyprodukowano ponad 800 szt
Silniki: 2 turbinowe PT6T3B po 754 kW
Średnica wirnika: 14 m
Długość kadłuba: 14 m
Wysokość: 4,6 m
Masa własna: 3202 kg
Masa użyteczna: 2196 kg
Masa całkowita: 5398 kg
Prędkość maks.: 259 km/h
Prędkość przelot.: 222 km/h
Wznoszenie: 6,0 m/s
Pułap: 6096 m
Zasięg: 650 km
Zapas paliwa: 1246 l

 

Bell 412B-HP

 

Bell 206B-III Jet Ranger - Lekki śmigłowiec wielozadaniowy, załoga 1/2 osoby, pasażerów 3

Aktualnie Lotnictwo Policji eksploatuje 2 maszynę tego typu.

Opis Dane techniczne
Konstrukcja duraluminiowa, półskorupowa;
Wirnik nośny dwułopatowy;
Pierwszy lot 10.01.1966 r.;
Wersje: pasażerska, salon, transportowa;
Wyprodukowano ponad 7500 szt.;
Dodatkowe wyposażenie:
- głośniki zewnętrzne;
- reflektor-szperacz;
- kamera FLIR (termowizyjna).
Silnik: turbinowy Allison 250C-20 313 kW
Średnica wirnika: 10,16 m
Długość kadłuba: 9,50 m
Wysokość: 2,91 m
Masa własna: 730 kg
Masa użyteczna: 720 kg
Masa całkowita: 1450 kg
Prędkość maks.: 216 km/h
Prędkość przelot.: 190 km/h
Wznoszenie: 6,5 m/s
Pułap: 4115 m
Zasięg: 550 km
Zapas paliwa: 345 l
 

Bell 206B-III Jet Ranger

 

PZL Mi-2 - Lekki śmigłowiec wielozadaniowy, załoga 1/2 osoby, pasażerów 5

Aktualnie Lotnictwo Policji eksploatuje 3 maszyn tego typu.

Opis Dane techniczne
Konstrukcja duraluminiowa, półskorupowa;
Wirnik nośny trójłopatowy;
Pierwszy lot 12.09.1961 r. (w Polsce 1965 r.);
Wersje: rozpoznawczo-łącznikowa;
Wyprodukowano ponad 5400 szt.;
Dodatkowe wyposażenie: - kamera Ultra Force 275C (4 statki powietrzne),
- wciągarka ŁPG-3 o udźwigu 150 kg,
- głośniki zewnętrzne,
- reflektor - szperacz.
Silnik: 2 turbinowe GTD-350 po 294 kW
Średnica wirnika: 14,50 m
Długość kadłuba: 11,94 m
Wysokość: 3,75 m
Masa własna: 2400 kg
Masa użyteczna: 1100 kg
Masa całkowita: 3500 kg
Prędkość maks.: 210 km/h
Prędkość przelot.: 160 km/h
Wznoszenie: 4,5 m/s
Pułap: 4000 m
Zasięg: 540 km
Zapas paliwa: 1070 l

 

PZL Mi-2

 

http://www.policja.pl/pol/kgp/glowny-sztab-policji/gsp-struktura-i-zakres/2846,Zarzad-Lotnictwa-Policji.html

 

NACZELNIK
ZLP GSP KGP

insp. Robert Sitek

 

tel: 47 72 137 37

faks: 47 72 137 36

 

ZASTĘPCA NACZELNIK

ZLP GSP KGP

mł. insp. Radosław Kuropatnicki

 

tel: 47 72 137 25

faks: 47 72 137 36


NACZELNIK WYDZIAŁU

OPERACJI LOTNICZYCH

ZLP GSP KGP

podinsp. Marcin Marcinkowski


 tel: 47 72 154 68

faks: 47 72 137 36
 

NACZELNIK WYDZIAŁU

SZKOLENIA LOTNICZEGO

ZLP GSP KGP

mł. insp. Marcin Gwizdowski

 

tel:47 72 154 68

fax: 47 72 137 36

 

p.o. NACZELNIKA WYDZIAŁU

TECHNIKI LOTNICZEJ

ZLP GSP KGP

podinsp. Tomasz Sipa

 

tel: 47 72 136 19

faks: 47 72 154 67
 

 

Powrót na górę strony
Polska Policja