Główny Sztab Policji

Numer 112 jest jednolitym numerem alarmowym obowiązującym na terenie całej UE

Nr 112 z założenia obsługują operatorzy CPR, a ideą jego funkcjonowania w ramach Systemu Powiadamiania Ratunkowego (SPR) jest możliwość uzyskania pomocy podmiotów i służb do zadań których należy ochrona życia, zdrowia, bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji sprawuje nadzór i koordynuje funkcjonowanie SPR.

Dostęp do tego numeru zarówno z sieci stacjonarnych, jak i komórkowych w Polsce zagwarantowany jest przez całą dobę i kierowany jest do CPR .

Do czasu przejęcia przez CPR obsługi wszystkich numerów alarmowych, numer alarmowy Policji (997), będzie obsługiwany w jednostkach organizacyjnych Policji.

Proszę pamiętać, że na numer alarmowy 112, a także pozostałe numery alarmowe należy dzwonić tylko wówczas, gdy zaistniała sytuacja stwarza zagrożenie dla życia, zdrowia ludzkiego lub mienia. Wykonywanie połączeń na wskazane numery alarmowe bez potrzeby i uzasadnienia powoduje blokowanie linii osobom, które mogą potrzebować natychmiastowej pomocy, a także jest zagrożone wynikającymi z prawa sankcjami karnymi

Na wskazanych poniżej adresach stron internetowych można uzyskać szczegółowe informacje o zasadach korzystania i funkcjonowania numeru alarmowego 112:

www.ec.europa.eu/112 - strona Komisji Europejskiej prezentująca aktualne informacje dotyczące działania Europejskiego Numeru Alarmowego 112,

www.112.gov.pl - informacje o podejmowanych w Polsce działaniach dotyczących funkcjonowania numeru alarmowego 112 i pracach nad jego upowszechnianiem.

Powrót na górę strony