Struktura - Policja.pl

Lotnictwo Policji - Struktura

Policja.pl

Struktura

Zarząd Lotnictwa Policji
Głównego Sztabu Policji KGP

tel. sekretariat 47 72 137 37
faks sekretariat 47 72 137 36

Naczelnik

insp. pil. Robert SITEK

tel. 47 72 137 37
faks 47 72 137 36

Zastępca Naczelnika

mł. insp. Radosław KUROPATNICKI

tel. 47 72 137 25
faks 47 72 137 36

Wydział Szkolenia Lotniczego

Naczelnik

mł. insp. pil. Marcin GWIZDOWSKI

tel. 47 72 154 68
faks 47 72 137 36

Wydział Operacji Lotniczych

tel. sekretariat 47 72 137 37
faks sekretariat 47 72 137 36

Naczelnik

mł. insp. pil. Marcin MARCINKOWSKI

tel. 47 72 137 25

Wydział Techniki Lotniczej

tel. sekretariat 47 72 137 37
faks sekretariat 47 72 137 36

p.o. Naczelnika

podkom. Przemysław JEZUTEK

tel. 47 72 136 19
faks 47 72 154 67

 

Sekcja Obsługi

faks sekretariat 47 72 148 77

Kierownik

Małgorzata WŁODARCZYK

tel. 47 72 129 56

Kancelaria

tel. 47 72 142 95
faks 47 72 148 77
e-mail: kancelaria.gsp@policja.gov.pl

Lotnisko Warszawa-Babice

tel. 47 72 137 25
tel. 47 72 137 37
tel. 47 72 137 22

Powrót na górę strony