Wydziały

Kierownictwo i struktura Biura Finansów KGP

Dyrektor Biura Finansów:
Eliza Wójcik

Zastępca dyrektora:
nadkom. Adam Kall

Zastępca dyrektora:
insp. Zbigniew Nycz


Pobierz schemat organizacyjny Biura Finansów KGP (Plik PDF)