25 maja 2020 roku - Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego - nie zapominamy o trwale zaginionych dzieciach

25 maja każdego roku szczególnie pamiętamy o wszystkich zaginionych dzieciach. Przede wszystkim tych, których los do dnia dzisiejszego nie jest znany i na które bliscy czekają od wielu miesięcy czy lat, jak również tych, które zostały odnalezione zbyt późno. Dlaczego dochodzi do zaginięć dzieci i młodzieży, czy można im zapobiec i wreszcie jakie są przyczyny nieodnalezienia zaginionej osoby? Niech ten dzień ustanowiony dla uczczenia pamięci zaginionego 25 maja 1979 roku sześcioletniego Ethana będzie dla nas wszystkich okazją do refleksji i pochylenia się nad problematyką zaginięć dzieci.

(Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych KGP)

Materiał filmowy udostępniony przez Amber Alert Europe oraz Europol w ramach projektu ‘#DontBeAnEasyCatch’ - kampanii edukacyjnej nt. niebezpieczeństw w sieci (on-line grooming), skierowanej do dzieci i młodzieży. Projekt przygotowany został z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka Zaginionego i jest prezentowany jednocześnie w 23 krajach Europy w dniu 25 maja 2020 r. w tłumaczeniu na 19 języków.

Opis filmu: 25 maja 2020 roku - Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego - nie zapominamy o trwale zaginionych dzieciach

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 37.46 MB)

Powrót na górę strony
Polska Policja