Biuro Kontroli

Kierownictwo i struktura biura

Dyrektor Biura Kontroli 
insp. Dorota PRZYPOLSKA

Zastępca Dyrektora Biura Kontroli
mł. insp. Stanisław DYREK

 

                               Schemat organizacyjny Biura Kontroli

                                         Komendy Głównej Policji

Wydział Kontroli Ogólnopolicyjnej

Wydział Kontroli Finansowo-Gospodarczej

Wydział Skarg i Wniosków

Wydział Analiz

 

Powrót na górę strony