Policja.pl

Odprawa dotycząca przestępstw z nienawiści

Data publikacji 01.12.2022

W dniach 28-29 listopada br. w Warszawie odbyła się odprawa dotycząca problematyki przestępstw z nienawiści. W spotkaniu zorganizowanym przez przedstawicieli Biura Kryminalnego KGP udział wzięli wojewódzcy koordynatorzy Policji zajmujący się w garnizonach  przedmiotową problematyką.

Po blisko dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią w Hotelu Łazienkowskim w Warszawie odbyła się odprawa funkcjonariuszy Policji koordynujących w całej Polsce problematykę przestępstw
z nienawiści. Spotkanie poświęcone było m.in. omówieniu nowych zasad gromadzenia danych umożliwiających monitorowanie zjawiska.

Z ramienia Prokuratury Krajowej w odprawie udział wziął pan Robert Król, prokurator reprezentujący Departament Postępowania Przygotowawczego, który omówił zasady kwalifikowania przestępstw,
a także odniósł się do metodyki prowadzenia postępowań przygotowawczych w sprawach przestępstw z nienawiści.

W przedsięwzięciu uczestniczyli także pan Paweł Marchliński, Naczelnik Wydziału Porządku Publicznego Departamentu Porządku Publicznego MSWiA oraz pan Łukasz Olszewski, główny specjalista ww. wydziału, którzy z ramienia ministerstwa współpracują z Policją w obszarze przestępstw z nienawiści i którzy pośredniczą w opracowaniu corocznego raportu przekazywanego do Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR).

Do udziału w odprawie zaproszeni zostali także przedstawiciele Biura Instytucji Demokratycznych
i Praw Człowieka (ODIHR) pani Ruth Burns oraz pan Tomasz Filipiak, którzy zaprezentowali wyniki raportu ODIHR dotyczącego skali i rodzaju przestępstw z nienawiści za 2021 rok, a także omówili definicję przestępstwa z nienawiści i kryteria, którymi ODIHR się posługuje, monitorując zjawisko.

Gościem drugiego dnia odprawy był pan mł. insp. Krzysztof Łaszkiewicz, Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka, który zaprezentował szczególny charakter ofiar-pokrzywdzonych przestępstwem z nienawiści i omówił pojawiającą się w przestrzeni symbolikę mogącą wyczerpywać znamiona tego rodzaju przestępstw.

Odprawa służbowa zakończyła się dyskusją i wymianą dobrych praktyk, a także podkreśleniem znaczenia monitorowania tej kategorii przestępczości z uwagi na jej  dotkliwy społeczny wydźwięk.

Powrót na górę strony