Policja.pl

Finał VI Ogólnopolskiego Konkursu Policjant Służby Kryminalnej Roku 2023!

Nadszedł czas na finał szóstej edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Służby Kryminalnej Roku 2023”. Po dwóch dniach zmagań konkursowych w auli Szkoły Policji w Pile odbyła się ceremonia rozdania nagród i upominków laureatom Konkursu. W 104. rocznicę powstania Policji Państwowej do Piły przyjechali najlepsi z najlepszych w służbie kryminalnej polskiej Policji.

Podczas dwóch pierwszych dni trwania finału Konkursu, organizowanego przez Szkołę Policji w Pile, Biuro Kryminalne KGP, Biuro Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej KGP oraz Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, 17 grup reprezentujących garnizony poszczególnych województw, w tym garnizon Stołeczny, stoczyło zaciętą rywalizację w następujących konkurencjach:

 • sprawdzian umiejętności na miejscu zdarzenia;
 • test wiedzy zawodowej,
 • sprawdzian wiedzy praktycznej,
 • sprawdzian umiejętności strzeleckich,
 • sprawdzian umiejętności praktycznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Do tegorocznego turnieju zaproszono także, w charakterze gości, drużynę reprezentującą Żandarmerię Wojskową.

Trzeciego dnia konkursu w auli pilskiej Szkoły Policji, odbyło się uroczyste zakończenie Konkursu, które zainaugurował wykład okolicznościowy dr. Marka Krajewskiego, znawcy filologii i filozofii klasycznej, autora powieści kryminałów retro, pt. „Pisarz i eksperci”.

W uroczystości, obok Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Pawła Dobrodzieja, udział wzięli policjanci stanowiący trzon polskiej Policji kryminalnej, organizatorzy, komendanci Szkół, zastępcy komendantów wojewódzkich, dyrektorzy Biur Komendy Głównej Policji i naczelnicy Zarządów CBŚP, zespół ekspertów oraz sędziowie Konkursu – funkcjonariusze Komendy Głównej Policji i Szkoły Policji w Pile.

W finale wyłonieni zostali:

 • najlepszy policjant sprawujący nadzór nad pracą dochodzeniowo-śledczą – kom. Aleksandra Skwierawska reprezentująca Komendę Wojewódzką Policji w Gdańsku,
 • najlepszy policjant dochodzeniowo-śledczy – podkom. Tomasz Ślepowroński z Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu,
 • najlepszy policjant operacyjno-rozpoznawczy – funkcjonariusz reprezentujący Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach,
 • najlepszy technik kryminalistyki – asp. szt.  Łukasz Bert z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

W każdej z wymienionych kategorii indywidualne wyróżnienia otrzymali również policjanci zajmujący kolejno drugie i trzecie miejsca na podium.

W klasyfikacji generalnej tytuł „Najlepszej Drużyny Służby Kryminalnej Roku 2023” zdobyła reprezentacja Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Wicemistrzem Konkursu została drużyna z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, a na trzecim miejscu uplasowała się drużyna z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Laureaci Konkursu zostali uhonorowani nagrodami finansowymi ufundowanymi przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Kamińskiego oraz Komendanta Głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka, a także odznakami laureatów konkursu „Policjant Służby Kryminalnej”, pucharami i dyplomami. Dodatkowo jednostki Policji, w których pracują trzej najlepsi technicy kryminalistyki, wyłonieni w drodze finałowych zmagań, otrzymały walizki kryminalistyczne ufundowane przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji.

Po części oficjalnej uroczystości, na uczestników czekała mała niespodzianka. W czasie gdy zmagali się z założeniami konkursowymi powstał krótki film obrazujący ich rywalizację. To był odpowiedni czas na podsumowanie ich ogromnego zaangażowania. Spotkanie zamknęły dwa koncerty muzyczne. Pierwszy – aktualnego szkolnego zespołu Avans, drugi absolwentki naszej Szkoły. Występy niewątpliwie wzbudziły duże zainteresowanie wszystkich zaproszonych gości.

Honorowy patronat nad Konkursem objął Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji – Pan Mariusz Kamiński, a patronat medialny – „Gazeta Policyjna”.

 • Finał VI Ogólnopolskiego Konkursu Policjant Służby Kryminalnej Roku 2023 - zdjęcie osób
  1
 • Finał VI Ogólnopolskiego Konkursu Policjant Służby Kryminalnej Roku 2023 - zdjęcie osób
  2
 • Finał VI Ogólnopolskiego Konkursu Policjant Służby Kryminalnej Roku 2023 - zdjęcie osób
  3
 • Finał VI Ogólnopolskiego Konkursu Policjant Służby Kryminalnej Roku 2023 - zdjęcie osób
  4
 • Finał VI Ogólnopolskiego Konkursu Policjant Służby Kryminalnej Roku 2023 - zdjęcie osób
  5
 • Finał VI Ogólnopolskiego Konkursu Policjant Służby Kryminalnej Roku 2023 - zdjęcie osób
  6
 • Finał VI Ogólnopolskiego Konkursu Policjant Służby Kryminalnej Roku 2023 - zdjęcie osób
  7
 • Finał VI Ogólnopolskiego Konkursu Policjant Służby Kryminalnej Roku 2023 - zdjęcie osób
  8
 • Finał VI Ogólnopolskiego Konkursu Policjant Służby Kryminalnej Roku 2023 - zdjęcie osób
  9
Powrót na górę strony