Policja.pl

57 mężczyzn aresztowanych na terenie całej Unii Europejskiej i krajów stowarzyszonych za rozpowszechnianie i posiadanie ponad 100 tys. plików przedstawiających wykorzystywanie seksualne dzieci

Data publikacji 08.03.2024

Państwa członkowskie Unii Europejskiej podejmują zdecydowane działania mające na celu zwalczanie przestępczości pedofilskiej. Dlatego też w okresie październik – grudzień 2023 roku w 27 państwach unijnych oraz stowarzyszonych z Unią organy ścigania podjęły operację wymierzoną w przedmiotowy proceder.

Działania te przeprowadzone były w oparciu o techniki śledcze nabyte podczas seminarium operacyjnego wspieranego przez Europol i zorganizowanego w ramach realizacji unijnego priorytetu EMPACT CSE, który jest ukierunkowany na zwalczanie wykorzystywania seksualnego dzieci. Seminarium odbyło się we wrześniu 2023 r. w stolicy Danii - Kopenhadze, jednakże jego szczegóły oraz wyniki przeprowadzonej na jego podstawie akcji mogą zostać ujawnione dopiero teraz. Dzięki szkoleniu funkcjonariusze z 27 krajów europejskich, w tym z Polski dowiedzieli się, jak prowadzić ukierunkowane działania przeciwko sprawcom podejrzanym o wykorzystywanie własnych dzieci, jak również o posiadanie i rozpowszechnianie materiałów przedstawiających seksualne wykorzystywanie małoletnich. Szkolenie, o którym mowa zostało przeprowadzone przez ekspertów śledczych i koncentrowało się na tym, w jaki sposób różne sieci wymiany plików mogą być wykorzystywane do poszukiwania sprawców, którzy posiadają i rozpowszechniają materiały przedstawiające seksualne wykorzystywanie dzieci. Innym celem było ustalenie, czy sprawcy posiadają materiały tekstowe, takie jak podręczniki pedofilskie dotyczące uwodzenia lub wykorzystywania seksualnego dzieci.

W wyniku operacji policyjnej podjętej w całej UE 57 mężczyzn w przedziale wiekowym 23 – 72 lata podejrzanych o posiadanie i udostępnianie plików przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci zostało aresztowanych, a kilkoro dzieci zostało uratowanych przed fizycznym lub potencjalnym wykorzystywaniem. Podczas działań zabezpieczono ponad 100 000 plików z pornografią dziecięcą. Ponieważ nadal trwa analiza kryminalistyczna przejętych urządzeń cyfrowych, śledczy szacują, że ostatecznie zostanie znalezionych i skonfiskowanych ponad milion zdjęć i filmów pedofilskich.

Również i w Polsce podjęto czynności w ramach powyższej ogólnoeuropejskiej operacji. W dniach 11 i 12 października 2023 r. realizując operację o kryptonimie „TESTER” przeprowadzono zakrojone na szeroką skalę działania zaplanowane przez Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji oraz Departament do spraw Cyberprzestępczości i Informatyzacji Prokuratury Krajowej wobec osób posiadających i rozpowszechniających treści pedofilskie. Wśród zatrzymanych wówczas 23 osób, 3 sprawców zostało ustalonych właśnie dzięki nadmienionym szkoleniu operacyjnym we wrześniu 2023 roku w Kopenhadze, w którym uczestniczył funkcjonariusz Wydziału dw. z Handlem Ludźmi Biura Kryminalnego KGP. Ponadto Polska była także jednym z tych państw członkowskich UE – obok Danii i Francji – które były najbardziej zaangażowane w organizacji seminarium szkoleniowego oraz w przeprowadzeniu operacji.

Należy podkreślić, że jeden z 3 ww. podejrzanych został złapany na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa tj. na sprowadzaniu treści przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci – w trakcie analizy należących do niego informatycznych nośników danych ujawniono ponad 1000 plików z pornografią dziecięcą. Z kolei, u następnego
z zatrzymanych na komputerze ujawniono prawie 600 filmów pedofilskich o łącznej objętości 100 gigabajtów.

Polskie przepisy karne stanowią, że kto sprowadza, przechowuje lub posiada treści pornograficzne z udziałem małoletniego poniżej lat 15, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Natomiast za rozpowszechnianie materiałów pedofilskich grozi kara nawet do 15 lat pozbawienia wolności.

Komunikat na stronie Europolu w języku angielskim

(Biuro Kryminalne KGP)

Powrót na górę strony