Poszukiwani

Policja.pl

Poszukiwanie osób ukrywających się przed organami ścigania

 

W myśl obowiązujących przepisów poszukiwania procesowe osób są zespołem czynności policyjnych, których celem jest zatrzymanie albo ustalenie miejsca pobytu osób uchylających się przed wykonaniem decyzji, wydanych wobec nich przez organa ścigania lub wymiaru sprawiedliwości.  

Dokumentami stanowiącymi podstawę prawną wszczęcia poszukiwania osoby są:

1)       list gończy; art. 279 § 1 K.p.k,

2)       zarządzenie sądu lub prokuratora o poszukiwaniu podejrzanego, oskarżonego lub skazanego w celu ustalenia miejsca pobytu; art. 278 K.p.k.

Podczas poszukiwania osób policja korzysta z pomocy prasy, radia, telewizji i sieci INTERNET.

Powrót na górę strony