Kierownictwo - Policja.pl

Kierownictwo

Policja.pl

Kierownictwo

DYREKTOR BIURA

insp. Grzegorz NAPIÓRKOWSKI

 

Sekretariat:                                                                                                           Adres:

tel. 47 72 124 45                                                                                                 ul. Puławska 148/150

fax: 47 72 129 12                                                                                                02-624 Warszawa

e-mail: bk@policja.gov.pl

 

ZASTĘPCA DYREKTORA BIURA – WŁAŚCIWY DO SPRAW POSZUKIWAŃ OSÓB, WALKI Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ KRYMINALNĄ, NARKOTYKOWĄ I HANDLEM LUDŹMI

insp. Michał Grzelec

 

Sekretariat:                                                                                                             Adres:

Tel. 47 72 124 45                                                                                   ul. Puławska 148/150

Fax: 47 72 129 12                                                                                  02-624 Warszawa

e-mail: bk@policja.gov.pl

 

ZASTĘPCA DYREKTORA BIURA – WŁAŚCIWY DO SPRAW  ODZYSKIWANIA MIENIA I DOCHODZENIOWO-ŚLEDCZYCH ORAZ WALKI Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ GOSPODARCZĄ I KORUPCYJNĄ

insp. Magdalena Nguyen-Fudala

 

Sekretariat:                                                                                                             Adres:

Tel. 47 72 124 45                                                                                   ul. Puławska 148/150

Fax: 47 72 129 12                                                                                  02-624 Warszawa

e-mail: bk@policja.gov.pl

 

ZASTĘPCA DYREKTORA BIURA – WŁAŚCIWY DO SPRAW  TECHNIKI-OPERACYJNEJ

insp. Dariusz Cybura

 

Sekretariat:                                                                                                             Adres:

Tel. 47 72 124 54                                                                                   ul. Puławska 148/150

Fax: 47 72 126 78                                                                                  02-624 Warszawa

e-mail: bk@policja.gov.pl

 

Powrót na górę strony