Policja.pl

Wydział Kryminalny

Data publikacji 04.10.2022

Do zadań Wydziału Kryminalnego należy w szczególności:

 1. Kontrolowanie, koordynowanie oraz wspieranie czynności operacyjno-rozpoznawczych, dotyczących zwalczania przez jednostki organizacyjne Policji przestępstw kryminalnych w sprawach o najgroźniejsze przestępstwa oraz o zasięgu obejmującym obszar kilku województw, w tym:
  1. zabójstw,
  2. rozbojów,
  3. nielegalnego wytwarzania i dystrybucji broni palnej,
  4. kradzieży z włamaniem i kradzieży, w tym dóbr kultury,
  5. przestępstw przeciwko mieniu,
  6. kradzieży pojazdów,
  7. fałszerstw znaków pieniężnych;
 2. prowadzenie współpracy w zakresie przestępczości międzynarodowej;
 3. wykonywanie zadań biura centralnego o którym mowa w art. 12 Konwencji Międzynarodowej o zwalczaniu fałszowania pieniędzy, podpisanej w Genewie dnia 20 kwietnia 1929 r. wraz z protokółem oraz protokół fakultatywny, podpisany tegoż dnia w Genewie (Dz. U. z 1934 r. Nr 102, poz. 919).
Powrót na górę strony