Policja.pl

Wydział do walki z Handlem Ludźmi

Data publikacji 06.10.2022

Do zadań Wydziału do walki z Handlem Ludźmi należy w szczególności:

  1. organizowanie, nadzorowanie, koordynowanie i wspieranie realizacji spraw prowadzonych przez jednostki i komórki organizacyjne Policji w zakresie zwalczania handlu ludźmi oraz przestępstw z nim związanych;
  2. nadzorowanie, koordynowanie i wspieranie realizacji spraw prowadzonych przez jednostki i komórki organizacyjne Policji związanych ze zwalczaniem pedofilii i pornografii dziecięcej;
  3. kształtowanie na podstawie analiz oraz ustaleń własnych, a także informacji przekazywanych przez jednostki i komórki organizacyjne Policji, metodyki zwalczania przestępstw w zakresie właściwości wydziału;
  4. współdziałanie w zakresie właściwości wydziału z organami ochrony prawnej, administracji publicznej i kontroli państwowej, organizacjami pozarządowymi, społecznymi i instytucjami użyteczności publicznej;
  5. prowadzenie w ramach właściwości wydziału współpracy międzynarodowej;
  6. uczestniczenie w krajowych i międzynarodowych konferencjach, sympozjach, seminariach
    i szkoleniach w zakresie właściwości wydziału;
  7. organizowanie oraz udział w doskonaleniu zawodowym policjantów w zakresie właściwości wydziału;
  8. prowadzenie czynności operacyjno-rozpoznawczych w zakresie właściwości wydziału.
Powrót na górę strony