Policja.pl

Wydział Poszukiwań i Identyfikacji Osób

Data publikacji 06.10.2022

Do zadań Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób należy w szczególności:

 1. koordynowanie i udzielanie wsparcia jednostkom organizacyjnym Policji w zakresie poszukiwań procesowych, prowadzenia czynności poszukiwawczych wobec osób zaginionych oraz identyfikacji osób o nieustalonej tożsamości i nieznanych zwłok;
 2. monitorowanie i analizowanie skuteczności prowadzonych na terenie kraju czynności poszukiwawczych wobec osób zaginionych oraz osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości, jak również wypracowywanie uregulowań prawnych, procedur, dobrych praktyk i ogólnych wytycznych, mających na celu poprawę skuteczności prowadzonych działań poszukiwawczych;
 3. nadzór nad prowadzonymi na terenie kraju poszukiwaniami celowymi i nadzwyczajnymi, a także udzielanie wsparcia jednostkom organizacyjnym Policji w realizacji przedmiotowych poszukiwań lub bezpośrednie i samodzielne prowadzenie czynności poszukiwawczych;
 4. zapewnianie całodobowego funkcjonowania Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji oraz obsługi Mobilnego Centrum Wsparcia Poszukiwań;
 5. uruchamianie i obsługa ogólnokrajowego systemu Child Alert oraz koordynowanie działań jednostek organizacyjnych Policji w zakresie uzyskiwania, weryfikacji i wymiany informacji w ramach systemu Child Alert oraz sieci Amber Alert Europe;
 6. bezpośrednie współdziałanie i realizowanie poszukiwań celowych osób w ramach współpracy
  z policjami innych państw, w tym z jednostkami zrzeszonymi w Europejskiej Sieci Zespołów Poszukiwań Celowych (ENFAST), w ramach prowadzonych poszukiwań międzynarodowych;
 7. współpraca z organami administracji rządowej, prokuraturą, sądami oraz podmiotami pozarządowymi w zakresie opracowywania, a także wdrażania rozwiązań prawnych i organizacyjnych dotyczących problematyki poszukiwań osób oraz identyfikacji osób i nieznanych zwłok;
 8. opracowywanie i wdrażanie projektów teleinformatycznych mających na celu uzyskiwanie informacji dotyczących osób poszukiwanych, prowadzenie strony internetowej www.childalert.pl, a także koordynowanie wykorzystania informacji zawartych w zakładkach „poszukiwani” i „zaginieni” serwisu internetowego „policja.pl” oraz aplikacji „listy gończe-Związek Banków Polskich”;
 9. organizowanie oraz udział w doskonaleniu zawodowym policjantów w zakresie właściwości wydziału;
 10. prowadzenie czynności operacyjno-rozpoznawczych w zakresie właściwości wydziału.
Powrót na górę strony