Policja.pl

Wydział Techniki Operacyjnej

Data publikacji 05.10.2022

Do zadań Wydziału Techniki Operacyjnej należy w szczególności:

1.    wspomaganie jednostek i komórek organizacyjnych Policji oraz podmiotów pozapolicyjnych w zakresie stosowania środków techniki operacyjnej;

2.    prowadzenie współpracy międzynarodowej w zakresie właściwości wydziału;

3.    organizowanie szkoleń dla policjantów w zakresie właściwości wydziału.

Powrót na górę strony