Policja.pl

Wydział do walki z Przestępczością Narkotykową

Data publikacji 04.10.2022

Do zadań  Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową należy w szczególności:

  1. nadzorowanie, koordynowanie oraz wspieranie czynności operacyjno-rozpoznawczych, dotyczących zwalczania przez jednostki organizacyjne Policji przestępstw narkotykowych,
  2. prowadzenie działań operacyjnych ukierunkowanych na wsparcie procesu wykrywczego w sprawach o zasięgu obejmującym obszar kilku województw,
  3. prowadzenie w ramach właściwości wydziału współpracy międzynarodowej,
  4. kształtowanie metodyki zwalczania przestępstw w zakresie właściwości wydziału,
  5. współdziałanie z organami ochrony prawnej, administracji publicznej i kontroli państwowej, organizacjami pozarządowymi, społecznymi i instytucjami użyteczności publicznej;
  6. wymiana informacji o nowych sposobach i metodach przestępczego działania oraz taktyki prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych;
  7. monitorowanie przestępczości narkotykowej i około narkotykowej, zbieranie danych
    o nowych produktach.
Powrót na górę strony