Policja.pl

Wydział Ogólny

Data publikacji 04.10.2022

Do zadań Wydziału Ogólnego należy w szczególności:

  1. prowadzenie obsługi kancelaryjno-biurowej, logistycznej, kadrowej, finansowej
    i informatycznej biura;
  2. prowadzenie obsługi sekretarskiej i transportowej kierownictwa biura;
  3. koordynowanie policyjnej współpracy międzynarodowej biura;
  4. realizowanie zadań wynikających z planowania w ramach budżetu zadaniowego oraz kontroli zarządczej;
  5. opracowywanie i aktualizowanie procedur alarmowania policjantów i pracowników biura oraz przeprowadzanie alarmów ćwiczebnych.
Powrót na górę strony