Bieżące informacje

Policja.pl

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie nt. „Nowy proces karny – funkcjonowanie znowelizowanych przepisów w praktyce dochodzeniowo-śledczej”

Data publikacji 18.09.2015

W dniach 14 – 15 września 2015 r. Biuro Służby Kryminalnej KGP zorganizowało w Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim szkolenie nt. „Nowy proces karny – funkcjonowanie znowelizowanych przepisów w praktyce dochodzeniowo-śledczej”. Przedsięwzięcie było skierowane do naczelników wydziałów nadzorujących pracę dochodzeniowo-śledczą w komendach wojewódzkich/Stołecznej Policji oraz do funkcjonariuszy Żandarmerii Wojskowej i Straży Granicznej odpowiadających za nadzór nad czynnościami procesowymi w poszczególnych służbach zgodnie z ich właściwością.

W odprawie uczestniczyli: Zastępca Dyrektora Biura Służby Kryminalnej KGP insp. Tomasz JÓZEFIAK, Zastępca Komendanta Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim płk dr Robert PAWLICKI, Zastępca Dyrektora Departamentu Organizacji Pracy i Wizytacji Prokuratury Generalnej prok. Krzysztof Wójcik, Szef Oddziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej płk Andrzej BOBIŃSKI, Naczelnik Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego BSK KGP nadkom. Michał BIAŁĘCKI. Ponadto w przedsięwzięciu udział wzięli przedstawiciele: Centralnego Biura Śledczego Policji, Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, Szkoły Policji w Pile oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Szkolenie miało na celu omówienie pojawiających się wątpliwości w stosowaniu znowelizowanych przepisów procedury karnej, a także ocenę przyjętych i wdrożonych rozwiązań, wpływających na pracę komórek dochodzeniowo-śledczych organów uprawnionych do prowadzenia postępowań przygotowawczych.

Ponadto przedstawiciele Prokuratury Generalnej przedstawili informację dotyczącą problematyki układania w zbiorach i załącznikach, materiałów postępowania przygotowawczego po wejściu w życie zmian Kodeksu postępowania karnego.

Powrót na górę strony
Polska Policja