Bieżące informacje

Policja.pl

Strona znajduje się w archiwum.

Coroczne warsztaty Administratorów Lokalnych Systemu Informacji Operacyjnych (SIO)

Data publikacji 04.05.2016

W dniach 27-29 kwietnia br. Wydział Analizy Kryminalnej Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych Komendy Głównej Policji zorganizował w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie trzydniowe warsztaty administratorów lokalnych SIO dla osób pełniących tę funkcję w jednostkach terenowych Wydziałów Wywiadu Kryminalnego i Techniki Operacyjnej KWP/KSP/KGP i CBŚP. Łącznie udział w spotkaniu wzięło 65 osób.

Naczelnik Wydziału Analizy Kryminalnej BWiIK KGP  nadkom. Robert Malinowski witając wszystkich uczestników warsztatów, uroczyście rozpoczął trzydniowe spotkanie. Całość szkolenia prowadzona była przez Zespół Centralnych Administratorów Merytorycznych SIO  tj. gł. spec. Elżbietę Pierzgałę, st. spec. Renatę Rosłon oraz Koordynatora Techniki Operacyjnej Biura Kryminalnego KGP  - nadkom. Joannę Kalicińską.

Na spotkaniu omówione zostały, między innymi, zagadnienia z zakresu zmian przepisów, które niebawem w związku z reorganizacją biura zostaną wdrożone oraz obowiązki administratorów lokalnych wynikających z tychże przepisów. Ważnym punktem spotkania było omówienie Kartoteki Miejsc i najczęstszych błędów popełnianych przez użytkowników systemu.

Wymiana informacji i doświadczeń a także wiedza zdobyta podczas warsztatów, bezpośrednio przełoży się na jakość i efektywność wykorzystywania sytemu SIO.

Powrót na górę strony
Polska Policja