Bieżące informacje

Policja.pl

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych wykorzystywanych poprzez KSI w Policji dla garnizonu małopolskiego, opolskiego, dolnośląskiego oraz świętokrzyskiego

Data publikacji 24.05.2016

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie w dniu 19 maja br. odbyła się kolejna edycja szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych wykorzystywanych poprzez KSI dla instruktorów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie sposobu przeprowadzania szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych wykorzystywanych poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI) oraz kwalifikacji osób uprawnionych do przeprowadzania tych szkoleń (Dz. U. Nr 80, poz. 482 z późn. zm.), z udziałem  przedstawiciela Wydziału Administrowania Danymi SIS i VIS Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych KGP.

Szkolenie zorganizowane zostało przez przedstawicieli Biura Bezpieczeństwa Informacji KGP, w którym udział wziął również przedstawiciel Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP oraz Biura Łączności i Informatyki KGP.

Przeszkolono łącznie 90 funkcjonariuszy z garnizonu małopolskiego, opolskiego, dolnośląskiego oraz świętokrzyskiego, którzy nabyli uprawnienia instruktora do przeszkolenia w swoich jednostkach funkcjonariuszy i pracowników Policji z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych wykorzystywanych poprzez KSI.

Powrót na górę strony
Polska Policja