Bieżące informacje

Policja.pl

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Sympozjum analityków kryminalnych

Data publikacji 14.12.2016

     W dniach 30 listopada – 2 grudnia 2016 roku w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyło się XV Sympozjum Analityków Kryminalnych. Tematem wiodącym tegorocznego spotkania była „Strategiczna analiza kryminalna i możliwości
jej wykorzystania w różnych obszarach działania Policji”. Sympozjum zorganizowało Biuro Wywiadu i Informacji Kryminalnych Komendy Głównej Policji we współpracy  z Komendą Wojewódzką Policji w Olsztynie i Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie.

     W wydarzeniu udział wzięło ponad stu ekspertów z zakresu analizy kryminalnej z Polski i zagranicy reprezentujących Policję, Centralne Biuro Śledcze Policji, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Straż Graniczną, Służbę Celną, Interpol, naukowe ośrodki uniwersyteckie oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie Analityków Kryminalnych IALEIA. To jedno z największych tego rodzaju przedsięwzięć w kraju.

     Sympozjum otworzył Dyrektor Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych Komendy Głównej Policji insp. Piotr Kamiński podkreślając, że stanowi ono niezwykle ważną platformę wymiany wiedzy, doświadczeń, współpracy i inspiracji  do poszukiwania nowych rozwiązań w obszarze stosowania analizy kryminalnej.

     Kolejne wystąpienia koncentrowały się wokół zagadnienia analizy strategicznej, wskazując na jej podstawy, rozwój, znaczenie i wykorzystanie w praktyce na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym (w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Europolu  i Interpolu). Przedmiotem analizy strategicznej są problemy i cele długoterminowe, ustalanie priorytetów, strategii zwalczania i prognozowania rozwoju przestępczości  na podstawie gruntownych badań.

     Nie zabrakło także prezentacji odnoszących się do najnowocześniejszych technik i narzędzi wykorzystywanych w codziennej pracy analityka kryminalnego, analiz przypadków zastosowania analizy kryminalnej oraz poruszono inne kwestie bezpośrednio związane z tematyką sympozjum.

     Tegoroczne sympozjum analityków kryminalnych wskazało potrzebę dalszego rozwoju analizy kryminalnej, a zwłaszcza strategicznej w celu jeszcze bardziej skutecznego zwalczania przestępczości i ścigania jej sprawców.

Powrót na górę strony