Bieżące informacje

Policja.pl

SZKOLENIA DLA ANALITYKÓW KRYMINALNYCH Z WYKONYWANIA GEOPRZESTRZENNYCH ANALIZ KRYMINALNYCH

W dniach 17.09.2018 -05.10.2018 r. w związku z realizacją projektu "Zwiększenie potencjału Policji w wykonywaniu geoprzestrzennych analiz kryminalnych" nr projektu: PL/2017/PR/0010 współfinansowanego ze środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego w centrum szkoleniowym firmy ESRI Polska w Warszawie przeprowadzono certyfikowane szkolenia z zakresu wykonywania geoprzestrzennych analiz kryminalnych.

W szkoleniu udział wzięli przedstawiciele komórek ds. analizy kryminalnej KWP, KSP, WAK BWiIK KGP oraz CBŚP i BSWP. Łącznie w 5 dniowym szkoleniu, które odbyło się w 3 turach udział wzięło 61 osób. W trakcie szkolenia uczestnicy poznali zagadnienia związane z wykonywaniem analiz geoprzestrzennych ze szczególnym uwzględnieniem analiz przestrzennych i sieciowych.

Szkolenie z pewnością przełoży się na podniesienie zdolności Policji w zakresie zwiększenia możliwości pozyskiwania oraz gromadzenia informacji niezbędnych do wykonywania analizy strategicznej i operacyjnej opartej na danych przestrzennych. Pozwoli to również na skrócenie czasu sporządzania analiz kryminalnych oraz zwiększenia liczby geoprzestrzennych analiz operacyjnych i strategicznych wykorzystywanych w działaniach Policji.

Powrót na górę strony
Polska Policja