Bieżące informacje

Policja.pl

WARSZTATY SZKOLENIOWE DLA OPERATORÓW SNP MODUŁ OBOZI

Data publikacji 08.04.2019

W dniach 18 – 19 oraz 21 – 22 marca br. w Szkole Policji w Pile odbyły się warsztaty szkoleniowe zorganizowane przez Biuro Wywiadu i Informacji Kryminalnych Komendy Głównej Policji dla operatorów SNP moduł OBOZI.

Celem warsztatów szkoleniowych było omówienie zakresu wprowadzanych i przetwarzanych informacji w SNP moduł OBOZI w związku ze zmianą aktów prawnych regulujących prowadzenie czynności operacyjno-rozpoznawczych przez Policję.

W szkoleniu udział wzięli wyznaczeni operatorzy z komend wojewódzkich, Komendy Stołecznej Policji, Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Biura Spraw Wewnętrznych Policji.

Powrót na górę strony
Polska Policja