Bieżące informacje

Policja.pl

SZKOLENIE Z ZASAD I WARUNKÓW WYKORZYSTANIA DANYCH PNR PRZEZ POLICJĘ DLA KADRY KIEROWNICZEJ JEDNOSTEK I KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH GARNIZONU STOŁECZNEGO

Data publikacji 21.05.2019

W dniu 7 maja 2019 r. na zaproszenie skierowane przez I Zastępcę Komendanta Stołecznego Policji przedstawiciele Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych KGP (BWiIK KGP) przeprowadzili w Komendzie Stołecznej Policji szkolenie dla kadry kierowniczej jednostek i komórek organizacyjnych garnizonu stołecznego z zasad i warunków wykorzystania danych PNR przez Policję.

W szkoleniu z ramienia BWiIK KGP uczestniczyli Dyrektor BWiIK KGP insp. Waldemar Wołowiec oraz Naczelnik Wydziału Administrowania Danymi SIS i VIS BWiIK KGP Magdalena Bakuła i Zastępca Naczelnika Wydziału Administrowania Danymi SIS i VIS BWiIK KGP nadkom. Izabela Czeczott.

Celem szkolenia było przedstawienie zasad i warunków wykorzystywania danych PNR przez Policję a także omówienie zasad i procedur współpracy punktu kontaktowego właściwego w sprawach przetwarzania danych PNR w Policji umiejscowionego w Wydziale Administrowania Danymi SIS i VIS BWiIK KGP z jednostkami terenowymi i komórkami organizacyjnymi Policji. Omówiono również perspektywy dalszego rozwoju ww. punktu kontaktowego w kontekście uruchomienia kolejnych systemów, tj. EES (system wjazdu/wyjazdu) i ETIAS (system informacji o podróży i zezwoleń na podróż do Europy w ruchu bezwizowym), których wdrożenie planowane jest w kolejnych latach.

W czasie szkolenia Dyrektor BWiIK KGP przekazał także informacje o planowanych, nowych kierunkach rozwoju Krajowego Systemu Informacyjnego Policji (KSIP) w zakresie m.in. utworzenia rejestru wykroczeń, wymiany informacji pomiędzy systemem KSIP i Rejestrem Dowodów Osobistych (RDO – unieważnienie skradzionego dowodu osobistego). Przedstawiono również założenia prowadzonego przez BWiIK KGP projektu w NCBiR w zakresie – Przetwarzania i analizy danych masowych w odniesieniu do przestępstw gospodarczych. Zaprezentowano także System Rozpoznawania Numerów Rejestracyjnych – ANPRS PL udostępniony przez Krajową Administrację Skarbową – KAS.

Powrót na górę strony
Polska Policja