Bieżące informacje

Policja.pl

SZKOLENIE Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY DANYCH WYKORZYSTYWANYCH POPRZEZ KSI DLA INSTRUKTORÓW Z GARNIZONU WIELKOPOLSKIEGO I DOLNOŚLĄSKIEGO

Data publikacji 21.05.2019

W Oddziale Prewencji Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu w dniu 10 maja 2019 r. odbyła się kolejna edycja szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych wykorzystywanych poprzez KSI dla instruktorów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie sposobu przeprowadzania szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych wykorzystywanych poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI) oraz kwalifikacji osób uprawnionych do przeprowadzania tych szkoleń (Dz. U. Nr 80, poz. 482 z późn. zm.).

Przeszkolono łącznie 51 funkcjonariuszy i pracowników Policji z garnizonu wielkopolskiego, oraz dolnośląskiego, którzy nabyli uprawnienia instruktora do przeszkolenia w swoich jednostkach pracowników z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych wykorzystywanych poprzez KSI.

Szkolenie zorganizowane zostało przez Biuro Bezpieczeństwa Informacji KGP, w którym udział w roli trenerów wzięli przedstawiciel Wydziału Administrowania Danymi SIS i VIS Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych KGP (WADSV BWIIK KGP), Biura Bezpieczeństwa Informacji, Biura Międzynarodowej Współpracy Policji oraz Biura Łączności i Informatyki KGP.

Przedstawiciel WADSV BWiIK KGP omówił zagadnienia dotyczące m. in. realizacji przez BWiIK KGP zadań w zakresie administrowania danymi SIS i VIS w imieniu Centralnego organu technicznego KSI (Komendanta Głównego Policji), przetwarzania w Policji danych VIS w celu zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i innym poważnym przestępstwom, ich wykrywania i ścigania, jak również przedstawiono procedurę nadawania upoważnień dla użytkowników końcowych i osób upoważnionych w zakresie dostępu do danych SIS oraz VIS.

Powrót na górę strony
Polska Policja