Bieżące informacje

Policja.pl

WARSZTATY SZKOLENIOWE POŁĄCZONE Z ODPRAWĄ SŁUŻBOWĄ DLA NACZELNIKÓW WYDZIAŁÓW WYWIADU KRYMINALNEGO KOMEND WOJEWÓDZKICH POLICJI / KOMENDY STOŁECZNEJ POLICJI.

W dniach 17-19 czerwca 2019 roku odbyły się warsztaty szkoleniowe połączone z odprawą służbową dla Naczelników Wydziałów Wywiadu Kryminalnego Komend Wojewódzkich Policji / Komendy Stołecznej Policji oraz Centralnego Biura Śledczego Policji, organizowane przez Biuro Wywiadu i Informacji Kryminalnych Komendy Głównej Policji.

Podczas odprawy omówiono między innymi zagadnienia dot.: rozbudowy Krajowego Systemu Informacyjnego Policji o nowe funkcjonalności oraz dostęp do systemów pozapolicyjnych, wdrożenia nowych narzędzi analitycznych oraz innych rozwiązań wspierających ujawnianie i wykrywanie sprawców przestępstw, zasad i procedur funkcjonowania w Policji punktu kontaktowego właściwego w sprawach przetwarzania danych PNR (PK PNR) oraz dalsze perspektywy rozwoju w kontekście wdrożenia systemów EES i ETIAS.

W odprawie wzięli udział: kierownictwo Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych KGP, Komendant Komisariatu Policji Portu Lotniczego Okęcie wraz z Naczelnikiem Wydziału Kryminalnego, Naczelnik Wydziału Koordynacji Międzynarodowej Wymiany Informacji Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, przedstawiciele Komendy Głównej Straży Granicznej, wszyscy kierownicy komórek Wywiadu Kryminalnego z Komend Wojewódzkich Policji i Komendy Stołecznej Policji, funkcjonariusze Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych Komendy Głównej Policji, Biura Bezpieczeństwa Informacji Komendy Głównej Policji oraz przedstawiciele Centralnego Biura Śledczego Policji.

Powrót na górę strony
Polska Policja