Bieżące informacje

Policja.pl

SZKOLENIA DLA PRZEDSTAWICIELI KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ ORAZ ŻANDARMERII WOJSKOWEJ Z ZAKRESU PRAKTYCZNYCH ASPEKTÓW WYKORZYSTANIA SYSTEMU INFORMACYJNEGO SCHENGEN ORAZ WIZOWEGO SYSTEMU INFORMACYJNEGO

Data publikacji 04.07.2019

W dniu 17 czerwca 2019 r. dla przedstawicieli Żandarmerii Wojskowej w siedzibie organu oraz w dniu 27 czerwca br. dla przedstawicieli Służby Celno-Skarbowej oraz urzędów skarbowych w ośrodku szkoleniowym Krajowej Szkoły Skarbowości w Warszawie odbyły się kolejne edycje szkolenia z zakresu praktycznych aspektów wykorzystania Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) oraz Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS).

Szkolenia odbyły się na wniosek ww. organów.

Przedstawiciele Wydziału Administrowania Danymi SIS i VIS Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych KGP omówili zagadnienia dotyczące m. in.:

  1. aspektów prawnych dotyczących SIS oraz VIS z uwzględnieniem również  bezpieczeństwa i ochrony danych przetwarzanych przez obydwa systemy;
  2. aplikacji WWW SIS, w tym tryb wprowadzania danych do SIS oraz wyszukiwania wpisów w systemie;
  3. aplikacji WWW VIS, w tym tryb wyszukiwania wpisów w VIS.

Zakres przeprowadzonych szkoleń  został dostosowany do uprawnień wyżej wskazanych organów, wynikających z  ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2162, z późn. zm.).

W szkoleniu dla przedstawicieli Służby Celno-Skarbowej oraz urzędów skarbowych z ramienia Komendy Głównej Policji udział wzięli również przedstawiciele Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP.

Powrót na górę strony
Polska Policja