Bieżące informacje

Policja.pl

Szkolenie dla funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa

Data publikacji 20.09.2019

W dniu 19 września 2019 r. na zaproszenie Służby Ochrony Państwa przedstawiciele Wydziału – Krajowe Centrum Informacji Kryminalnych Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych KGP przeprowadzili w siedzibie organu szkolenie dla kadry kierowniczej oraz pracowników z zakresu wymiany informacji kryminalnych z Szefem KCIK.

Przedstawiciele Wydziału KCIK BWiIK KGP omówili zagadnienia dotyczące m.in.:

  • aspektów prawnych funkcjonowania Centrum,
  • zakresu gromadzonych przez Szefa KCIK informacji kryminalnych,
  • podmiotów uprawnionych i zobowiązanych do wymiany informacji kryminalnych,
  • Aplikacji Końcowego Użytkownika (AKU) w zakresie rejestracji i sprawdzenia,
  • obsługi zapytań prostych i złożonych,
  • koordynacji,
  • uprawnień dla użytkowników.
Powrót na górę strony
Polska Policja