Bieżące informacje

Policja.pl

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie dla Straży Marszałkowskiej

Data publikacji 04.11.2019

W dniu 28 października 2019 r. na zaproszenie Komendanta Straży Marszałkowskiej przedstawiciele Wydziału – Krajowe Centrum Informacji Kryminalnych Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych KGP przeprowadzili w siedzibie organu szkolenie dla kadry kierowniczej oraz pracowników z zakresu korzystania z zasobów KCIK przy użyciu Aplikacji Końcowego Użytkownika.

Przedstawiciele Wydziału KCIK BWiIK KGP omówili zagadnienia dotyczące m.in.:

  • podmiotów uprawnionych i zobowiązanych do wymiany informacji kryminalnych,
  • programu Aplikacji Końcowego Użytkownika (AKU),
  • zasad dokonywania sprawdzeń i rejestracji,
  • obsługi zapytań prostych i złożonych,
  • koordynacji,
  • uprawnień dla użytkowników.
Powrót na górę strony
Polska Policja