Bieżące informacje

Policja.pl

Strona znajduje się w archiwum.

KOLEJNA EDYCJA SZKOLENIA Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY DANYCH WYKORZYSTYWANYCH POPRZEZ KSI

Data publikacji 07.11.2019

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim w dniu 25 października br. odbyła się kolejna edycja szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych wykorzystywanych poprzez KSI dla instruktorów, którzy następnie w swoich jednostkach będą mogli przeszkolić pracowników z wyżej wskazanego zakresu.

Szkolenie odbyło się z udziałem przedstawiciela Wydziału Administrowania Danymi SIS i VIS Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych KGP, który przedstawił zagadnienia dotyczące m. in. realizacji przez biuro zadań w zakresie administrowania danymi SIS i VIS w imieniu centralnego organu technicznego KSI (tj. Komendanta Głównego Policji) oraz wykorzystania VIS w Policji w celu zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i innym poważnym przestępstw om, ich wykrywania i ścigania.

W szkoleniu, podobnie jak w poprzednich edycjach, w roli trenerów udział wzięli również przedstawiciele Biura Bezpieczeństwa Informacji oraz  Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji.

Przeszkolono łącznie 52 funkcjonariuszy oraz pracowników Policji z garnizonu lubuskiego.

Powrót na górę strony
Polska Policja