Bieżące informacje

Policja.pl

Narada inspektorów i pracowników kierujących Strażą Leśną

Data publikacji 06.12.2019

W dniach 4 - 6 grudnia 2019 r w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie odbyła się narada inspektorów i pracowników kierujących Strażą Leśną.

Z uwagi na fakt, że Lasy Państwowe są podmiotem uprawnionym biorącym udział w wymianie informacji z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych na naradę został zaproszony insp. Waldemar Wołowiec Dyrektor Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych Komendy Głównej Policji oraz mł. insp. Krzysztof Zynek Naczelnik Wydziału Krajowe Centrum Informacji Kryminalnych Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych Komendy Głównej Policji.

Podczas odprawy przedstawiciele Biura omówili działania i kierunki rozwoju Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych oraz dotychczasową współpracę.

Jednocześnie zostały przedstawione zagadnienia dotyczące uruchomienia w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji Rejestru Wykroczeń.

Powrót na górę strony
Polska Policja