Bieżące informacje

Policja.pl

Analiza geoprzestrzenna – nowy wymiar walki z przestępcami

Data publikacji 10.04.2020

W pierwszym kwartale 2020 roku Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA zaakceptowało raport końcowy z realizacji projektu nr projektu: PL/2017/PR/0010 „Zwiększenie potencjału Policji w wykonywaniu geoprzestrzennych analiz kryminalnych”. Projekt realizowany przez Biuro Wywiadu i Informacji Kryminalnych KGP był współfinansowany ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego na lata 2014-2020.

Realizacja projektu pozwoliła na zakup min. wysokowydajnych stanowisk komputerowych, oprogramowania do wykonywania geoprzestrzennych analiz kryminalnych „ArcGIS”, serwera i oprogramowania do analizy danych retencyjnych w komunikacji GSM „Mercure” oraz macierzy dyskowej do wymiany informacji między komórkami ds. analizy kryminalnej. Dodatkowo zrealizowano cykl specjalistycznych szkoleń dla kilkudziesięciu użytkowników końcowych ww. rozwiązań teleinformatycznych z komórek ds. analizy kryminalnej KGP, KWP/KSP, CBŚP oraz BSWP.

Obecnie BWiIK KGP realizuje również projekt nr PL/2018/PR/0054 "Szkolenie z obsługi oprogramowania ArcGIS dla analityków kryminalnych" współfinansowany z wyżej wymienionego Programu. Zbieżna tematyka obu projektów przyczyniła się do pogłębienia
ich efektów i zwiększenia zasięgu oddziaływania. W ramach realizacji projektu kolejnych kilkudziesięciu użytkowników uczestniczyło
w specjalistycznych szkoleniach z obsługi oprogramowania „ArcGIS”. Do końca 2020 roku planowana jest organizacja kolejnych cykli szkoleniowych.

Realizacja obu wyżej wymienionych projektów jest największym przedsięwzięciem szkoleniowym organizowanym przez BWiIK KGP w celu podniesienia kompetencji funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Policji z komórek ds. analizy kryminalnej, które zostało zrealizowane
w certyfikowanych ośrodkach szkoleniowych. Łącznie w obu projektach przeszkolonych zostanie 184 użytkowników końcowych w stopniu podstawowym i 44 w stopniu zaawansowanym.

Powrót na górę strony
Polska Policja