Policja.pl

Odprawa kadry kierowniczej Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji z naczelnikami odpowiedzialnymi za pracę procesową komend wojewódzkich/Stołecznej Policji oraz z koordynatorami ds. ochrony i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka.

Data publikacji 20.03.2015

Powrót na górę strony
Polska Policja