Kierownictwo

Policja.pl

KIEROWNICTWO BIURA

DYREKTOR BIURA
mł. insp. Karol STOJAK

ZASTĘPCA DYREKTORA BIURA – WŁAŚCIWY DO SPRAW ANALIZY KRYMINALNEJ I WERBUNKU

insp. Robert MALINOWSKI

p.o. ZASTĘPCY DYREKTORA BIURA – WŁAŚCIWY DO SPRAW SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I OBSŁUGI INFORMACYJNEJ

mł. insp. Krzysztof ZYNEK      

finsp.

p.o. NACZELNIKA WYDZIAŁU OBSŁUGI INFORMACYJNEJ
podinsp. Jarosław JANCZY

p.o. ZASTĘPCY NACZELNIKA WYDZIAŁU OBSŁUGI INFORMACYJNEJ
nadkom. Beata HAWRYLUK

 

p.o. NACZELNIKA WYDZIAŁU - KRAJOWE CENTRUM INFORMACJI KRYMINALNYCH
podinsp. Aneta STOBIECKA-MIKOŁAJCZYK 

ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU - KRAJOWE CENTRUM INFORMACJI KRYMINALNYCH
 

 

NACZELNIK WYDZIAŁU ADMINISTROWANIA DANYMI SIS I VIS
Magdalena BAKUŁA

ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU ADMINISTROWANIA DANYMI SIS I VIS
podinsp. Izabela CZECZOTT

 

NACZELNIK WYDZIAŁU ANALIZY KRYMINALNEJ
mł. insp. Dariusz BABISZ

ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU ANALIZY KRYMINALNEJ
podinsp. Rafał ŚWIEŻAK 

 

NACZELNIK WYDZIAŁU WERBUNKOWEGO
mł. insp. Paweł GWARDIAK

 

NACZELNIK WYDZIAŁU OGÓLNEGO
mł. insp. Paweł OBRĘBSKI

 

 

 

Powrót na górę strony