Jednoosobowe stanowisko do spraw koordynacji wymiany informacji i systemów informatycznych

Policja.pl
Data publikacji 28.01.2016

Jednoosobowe stanowisko do spraw koordynacji wymiany informacji i systemów informatycznych

 

nadkom. Marcin STOKWISZEWSKI

tel.:  (47) 72-137-78
tel.: 
fax:

 

ZADANIA JEDNOOSOBOWEGO STANOWISKA DO SPRAW KOORDYNACJI WYMIANY INFORMACJI I SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH


Do zadań jednoosobowego stanowiska do spraw koordynacji wymiany informacji i systemów informatycznych należy w szczególności:

  • koordynowanie zadań związanych z oceną, nowelizacją i tworzeniem projektów aktów prawnych pod kątem zadań realizowanych przez biuro;
  • udział w spotkaniach i konferencjach uzgodnieniowych w zespołach resortowych i międzyresortowych w zakresie ochrony danych osobowych oraz wymiany informacji ze zbiorów administrowanych – w imieniu Komendanta Głównego Policji – przez kierownictwo biura;
  • koordynowanie współpracy międzynarodowej prowadzonej przez komórki organizacyjne biura;
  • koordynowanie procesu przygotowania i prowadzenia lokalnego, zawodowego doskonalenia dla policjantów i pracowników biura;
  • koordynowanie zadań związanych z projektowaniem i wdrażaniem systemów technicznego zabezpieczenia w systemach policyjnych nadzorowanych przez biuro, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa przetwarzania danych;
  • reprezentowanie biura na forach i gremiach międzynarodowych związanych tematycznie z realizacją powierzonych przez biuro zadań, jak również reprezentowanie kierownictwa biura w kontaktach międzynarodowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót na górę strony