Wydział - Krajowe Centrum Informacji Kryminalnych

Policja.pl

WYDZIAŁ - KRAJOWE CENTRUM INFORMACJI KRYMINALNYCH

 

NACZELNIK
mł. insp. Krzysztof ZYNEK


Sekretariat:
tel. (47) 72-138-05
fax: (47) 72-149-09
e-mail: sekretariat.kcik@policja.gov.pl

 

ZASTĘPCA NACZELNIKA
podinsp. Aneta STOBIECKA - MIKOŁAJCZYK

Sekretariat:
tel. (47) 72-138-05
tel. (47) 72-117-04
fax: (47) 72-149-09
e-mail:sekretariat.kcik@policja.gov.pl

 

telefon dyżurny w sprawach obsługi informacyjnej: (47) 72-143-96  

telefon dyżurny w sprawach technicznych oraz analiz: (47) 72-143-69

ZADANIA WYDZIAŁU - KRAJOWE CENTRUM INFORMACJI KRYMINALNYCH

Do zadań Wydziału - Krajowe Centrum Informacji Kryminalnych należy w szczególności:

  • administrowanie danymi gromadzonymi w bazach danych Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych (KCIK);
  • realizowanie zleceń o uzupełnienie informacji w ramach obsługi zapytań kierowanych do Szefa KCIK;
  • rozpatrywanie wniosków osób o udostępnienie informacji dotyczących przetwarzania ich danych osobowych w bazach danych KCIK, składanych na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz współdziałanie w tym zakresie z podmiotami uprawnionymi;
  • inicjowanie oraz udział w przygotowywaniu studiów wykonalności, założeń oraz koncepcji rozwiązań teleinformatycznych planowanych do wdrożenia w ramach KCIK oraz współdziałanie w ich wdrażaniu;
  • organizacja oraz udział w doskonaleniu zawodowym policjantów w zakresie właściwości wydziału;
  • administrowanie systemami przetwarzania informacji niejawnych wykorzystywanymi na potrzeby wydziału.

DOKUMENTY  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót na górę strony