Wydział Obsługi Informacyjnej

Policja.pl

WYDZIAŁ OBSŁUGI INFORMACYJNEJ

 

NACZELNIK
mł. insp. Stanisław DYREK

tel.: (47) 72-131-89
fax: (47) 72-147-26
e-mail: stanislaw.dyrek@policja.gov.pl

 

ZASTĘPCA NACZELNIKA
podinsp. Jarosław JANCZY


tel.: (47) 72-133-67
fax: (47) 72-147-26
e-mail: jaroslaw.janczy@policja.gov.pl

 

Sekretariat
tel.: (47) 72-147-25

 

ZADANIA Wydziału Obsługi Informacyjnej


Do zadań Wydziału Obsługi Informacyjnej należy w szczególności:

 • administrowanie informacjami, w tym danymi osobowymi w zbiorach powierzonych odrębnymi przepisami do prowadzenia biuru w Krajowym Systemem Informacyjnym Policji (KSIP);
 • administrowanie wspólnymi dla KSIP i Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych katalogami systemowymi;
 • koordynowanie zainteresowań przedmiotowo-podmiotowych w zakresie informacji zawartych w KSIP, pomiędzy jednostkami i komórkami organizacyjnymi Policji oraz podmiotami uprawnionymi;
 • opracowywanie w Systemie Analitycznym „dedykowanych raportów” oraz złożonych kryteriów „typowań” dla jednostek organizacyjnych Policji i komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji;
 • obsługa informacyjna uprawnionych podmiotów w trybie kontroli i nadzoru dostępu do zbiorów KSIP;
 • obsługa informacyjna realizowana na rzecz podmiotów policyjnych i pozapolicyjnych w zakresie danych KSIP;
 • inicjowanie oraz udział w przygotowywaniu studiów wykonalności, założeń oraz koncepcji rozwiązań teleinformatycznych planowanych do wdrożenia w ramach KSIP oraz współdziałanie w ich wdrażaniu;
 • obsługa raportów statystycznych generowanych w Systemie Analitycznym na podstawie danych KSIP;
 • monitorowanie na szczeblu centralnym wykorzystywania możliwości operacyjnych osobowych źródeł informacji;
 • administrowanie Ogólnopolską Bazą Osobowych Źródeł Informacji w obszarze merytorycznym;
 • wykonywanie, na podstawie informacji przetwarzanych w KSIP oraz w zakresie właściwości Komendanta Głównego Policji, obowiązków informacyjnych, w tym dotyczących cudzoziemców;
 • realizowanie wniosków dotyczących danych osobowych przetwarzanych w KSIP;
 • organizacja oraz udział w doskonaleniu zawodowym policjantów w zakresie właściwości wydziału;
 • administrowanie systemami przetwarzania informacji niejawnych wykorzystywanymi na potrzeby wydziału.
Powrót na górę strony