Wydział Ogólny

Policja.pl

WYDZIAŁ OGÓLNY

 

NACZELNIK
mł. insp. Paweł OBRĘBSKISekretariat:
tel.: (47) 72-153-95
fax: (47) 72-149-72
e-mail: pawel.obrebski@policja.gov.pl

 

ZADANIA WYDZIAŁU OGÓLNEGO


Do zadań Wydziału Ogólnego należy w szczególności:

  • prowadzenie obsługi kancelaryjno − biurowej, logistycznej, kadrowej, finansowej i informatycznej biura;
  • prowadzenie obsługi sekretarskiej i transportowej komórek organizacyjnych biura;
  • koordynowanie zagadnień dotyczących potrzeb szkoleniowych policjantów i pracowników biura;
  • opiniowanie aktów prawnych z zakresu właściwości wydziału oraz monitorowanie opiniowania aktów prawnych przez inne komórki organizacyjne biura;
  • tworzenie aktów wewnętrznego kierowania w biurze;
  • prowadzenie sprawozdawczości w zakresie pozaoperacyjnej współpracy międzynarodowej biura;
  • realizacja zadań wynikających z planowania w ramach budżetu zadaniowego oraz kontroli zarządczej w zakresie właściwości biura;
  • koordynowanie udziału biura w Systemie Sprawozdawczości Policyjnej SESPOL;
  • wspomaganie wydziałów w zakresie obsługi informacyjnej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót na górę strony